Vragen over ontslag bij reorganisatie

In deze tijden kan gedwongen ontslag onvermijdelijk zijn. Door het coronavirus kan het nodig zijn op de personeelskosten te besparen en werknemers te laten afvloeien. Ik krijg erg veel vragen over ontslag bij reorganisatie. Eerder schreef ik al over de veel voorkomende vraag mag werknemer ontslagen worden door reorganisatie.

Reorganisatie en gevolgen voor werkgever

Wat komt er allemaal kijken bij een reorganisatie?
Onderstaande een korte beschrijving.

Wat zijn Vragen over ontslag bij reorganisatie?

Reorganisatieplan

Allereerst moet aandacht besteed worden aan het reorganisatieplan, de business case. Het basisstuk voor alles. Dit stuk zal terug komen in alle stukken die opgesteld zullen moeten worden: van de ontslagaanvraag voor het UWV tot en met de stukken aan de vakbonden en de ondernemingsraad.

Ontslag bij reorganisatie

Is er sprake van collectief ontslag dan gelden er andere regels en de Wet Melding Collectief ontslag. er is sprake van een collectief ontslag als er meer dan 20 werknemers ontslagen zullen worden. Er zal bijvoorbeeld een wachtperiode gelden voordat het UWV de ontslagaanvragen in behandeling neemt en de werkgever zal de tijd moeten gebruiken om in overleg te treden met de vakbonden.

Hoe zit het met de CAO en reorganisatie?

Is er een CAO van toepassing en staan daar nog afspraken in opgenomen die gelden bij een reorganisatie, bijvoorbeeld overleg met de vakbonden. Dat moet goed bekeken worden zodat bepaalde procedurele stappen niet gemist worden. Dat zorgt immers weer voor vertraging terwijl de situatie binnen de onderneming noodlijdend kan zijn, en elke maand salaris telt.

Ondernemingsraad en reorganisatie

Moet de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging ingeschakeld worden in verband met de adviesaanvraag in het gehele traject qua medezeggenschap. Ook dat is een procedurele stap die niet overgeslagen mag worden. De ondernemingsraad zal betrokken moeten worden in het medezeggenschapstraject en  advies mogen uitbrengen over de reorganisatie;

Hoe gaat het sociaal plan eruit zien? Daarbij moet nagedacht worden over diverse onderwerpen. Outplacement, herplaatsing, beëindigingsvergoedingen en nog veel meer.

advocaat reorganisatie

Dit zijn enkele vragen die op uw pad kunnen komen. Voor vragen over bovenstaande onderwerpen en overige vragen die met ontslag te maken hebben kunt u mij bellen, Eva Jongepier, advocaat bij Fennek Advocaten, emailadres: eva@fennekadvocaten.nl
Telefoonnummer: 020-2998797.