Wat is een EVR of IVR registratie?

Wat is een EVR of IVR registratie?

Als advocaat sta ik op dit moment veel mensen bij die een EVR of IVR registratie hebben of geconfronteerd worden met een onderzoek dat kan leiden tot een dergelijke registratie. Financiële instellingen hebben de verplichting om fraude voorkomen. Vaak zijn het banken die een dergelijke registratie doen, maar het kunnen ook (bijvoorbeeld) verzekeraars zijn. De gevolgen van registraties kunnen erg groot zijn. Maar: Wat is een EVR of IVR registratie?

EVR en IVR Registratie

Als er een EVR registratie wordt gedaan, moet het gaan om een ernstig incident. De financiële instelling heeft dan ernstige vermoedens dat er sprake is van strafbare feiten. De lat voor een dergelijke EVR registratie ligt erg hoog, omdat een financiële instelling eigenlijk op de stoel van de strafrechter gaat zitten. Er moet meer dan een redelijk vermoeden zijn dat er sprake is van een strafbaar feit.

Voorbeelden EVR of IVR registratie

Waar valt dan aan te denken? Ik kom in mijn praktijk als advocaat diverse zaken tegen. Een bank kan bijvoorbeeld vermoeden dat een werkgeversverklaring vervalst is, om zo een hogere hypothecaire lening te krijgen. Ook kan het zijn dat een bank vermoedt dat er sprake is van marktplaatsfraude of spoofing (of andere vormen van fraude).

Verzekeringsfraude komt ook veel voor: er wordt ten onrechte schade geclaimd, terwijl die in werkelijkheid niet is geleden.

Een IVR registratie is een lichtere vorm dan een EVR registratie. Het gaat dan om een situatie waar iemand betrokken was bij een incident. Een IVR is een interne registratie, dus alleen bij de betrokken financiële instelling.

Gevolgen EVR of IVR registratie

Een EVR registratie heeft verstrekkende gevolgen. De naam van een persoon wordt dan in een extern register geplaatst (in feite een soort zwarte lijst) dat door andere financiële instellingen wordt geraadpleegd bij het verstrekken van producten (het Incidentenregister). In de praktijk betekent het dat een persoon niet of nauwelijks ergens terecht kan voor financiële producten.

Bovendien kan (bijvoorbeeld) een bank ook besluiten om de bankrelatie helemaal te beëindigen. Ik heb ook wel meegemaakt dat in het slechtste geval de bank eist dat de hypothecaire lening versneld of zelfs ineens moet worden terugbetaald.

Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen

De voorwaarden voor registratie staan in het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Zo staat er bij de voorwaarden voor opname in het Externe Verwijzingsregister:

“a De gedraging(en) van de (rechts)persoon vormden, vormen of kunnen een bedreiging vormen voor (I) de (financiële) belangen van cliënten en/of medewerkers van een Financiële Instelling, alsmede de (Organisatie van de) Financiële Instelling(en) zelf of (II) de continuïteit en/of de integriteit van de financiële sector.
b In voldoende mate staat vast dat de betreffende (rechts)persoon betrokken is bij de onder a bedoelde gedraging(en). Deze vaststelling betekent dat van strafbare feiten in principe aangifte of klachte wordt gedaan bij een opsporingsambtenaar.
c Het proportionaliteitsbeginsel wordt in acht genomen.”

Kort geding IVR of EVR Registratie

Indien u het niet eens met een IVR of EVR registratie, dan kunt u zich tot de financiële instelling wenden. Als de registratie een feit is, dan zal meestal een financiële instelling bij haar standpunt blijven. Dan kunt u een kort geding beginnen, waar ik u graag in bijsta. Ik heb als advocaat al verschillende procedures inzake EVR / IVR gedaan.

Bent u ten onrechte in het EVR of IVR geregistreerd?

Ik zou u willen aanraden om bij een probleem met u bank in een vroeg stadium contact met mij op te nemen. Soms worden in een onderzoek antwoorden gegeven die weliswaar met de beste bedoeling zijn gegeven, maar onjuist of verkeerd kunnen worden uitgelegd. Ik sta u als advocaat registratie EVR of IVR graag bij.