EVR of IVR:hulp nodig verwijdering?

Als u op de zwarte lijst van banken komt te staan, hebt u waarschijnlijk een groot probleem. Het begint meestal met een onderzoek van de bank (dat kan bijvoorbeeld op basis van de Wwft), waarin vragen door de bank worden gesteld. Dat mag niet onderschat worden, omdat de vragen gevolgd kunnen worden door nadere vragen en eventueel tot de beslissing tot registratie in een intern (IVR) of extern verwijzingsregister (EVR). Ook kan de opzegging van overeenkomst na cliëntenonderzoek volgen. EVR of IVR:hulp bij verwijdering?

EVR of IVR verschillen

Beide registraties IVR/EVR zijn nadelig, maar vooral registratie in het EVR is verstrekkend. Registratie in het EVR kan alleen indien er meer dan een redelijk vermoeden van een strafbaar feit is. Veel voorkomende fraudegevallen zijn dan het aanpassen, c.q. manipuleren van de werkgeversverklaring (om een hogere hypotheek te krijgen), oneigenlijk gebruik van de bankrekening (bijvoorbeeld als ‘geldezel’) of het witwassen van geld.

Bij een IVR registratie gaat het om een mildere variant. De bank heeft onderzoek gedaan en vermoedt fraude. Veelal wordt de bankrekening beëindigd, net als de bancaire relatie. Bij een registratie in het EVR zal hetzelfde gebeuren.

Verwijdering van EVR registratie

De registratie in het EVR kan maximaal acht jaar. Het is in ieder geval van groot belang dat u in een vroeg stadium juridische bijstand vraagt. Uw antwoorden op vragen van de bank kunnen (bijvoorbeeld) verkeerd geïnterpreteerd worden en soms is het wellicht niet helemaal duidelijk wat de bank nu precies bedoelt en waar de bank heen wilt. Hoewel u de verplichting heeft om vragen te beantwoorden, geldt wel dat de bank ook duidelijk moet maken waarom bepaalde vragen worden gesteld.

Mocht de registratie in het EVR volgen, dan kan de gang naar de rechter worden gemaakt. De rechter zal de registratie onder meer toetsen aan het proportionaliteitsbeginsel. Is er wel sprake van een strafbaar feit? Staat dat wel in voldoende mate vast?

Advocaat IVR en EVR: hulp bij verwijdering

Denkt u dat de registratie van IVR of EVR onterecht is, of hebt u wellicht bijstand nodig. Advocaat IVR en EVR Jasper Hagers helpt u graag.