Wat kan ik doen tegen vonnis of verstekvonnis?  

Wat kan ik doen tegen vonnis of verstekvonnis?

Als u verweer voert in een procedure, dan krijgt u uiteindelijk een vonnis op tegenspraak. Als u niet verschijnt in de procedure, dan zal de rechter (als aan alle formaliteiten is voldaan) verstek tegen u verlenen en een verstekvonnis wijzen. Wat te doen tegen vonnis of verstekvonnis?

Verstekvonnis als u niet verschijnt

Veel procedures beginnen met een dagvaarding. Die dagvaarding moet worden betekend aan het juiste adres en moet ook voldoen aan bepaalde formaliteiten. Zo staat er in die dagvaarding (onder meer) door wie u wordt gedagvaard en wanneer u zich kan melden bij de rechtbank.

Als aan alle formele vereisten is voldaan en de rechter constateert dat u niet bent verschenen, dan zal er verstek worden verleend. Vier weken later zal dan een verstekvonnis volgen.

Verstekvonnis terwijl vorderingen onterecht zijn

Er zijn verschillende vormen van verstek. Stel dat u wordt gedagvaard in een zaak waar een advocaat verplicht is, maar u schrijft een brief als verweer. De rechter zal dan toch bepalen dat u niet bent verschenen, omdat een advocaat zich namens u had moeten melden. Een andere mogelijkheid is dat u de dagvaarding op de grote stapel legt en geen actie onderneemt. Dan wordt ook verstek verleend. Let op: het zou mijn advies zijn om altijd een advocaat te raadplegen. Het kan ook zijn dat de dagvaarding u nooit heeft bereikt en er toch verstek wordt verleend. Stel dat u een half jaar op vakantie bent en niemand neemt uw post waar, dan kan er tussen de post een dagvaarding zitten. Dat komt voor uw rekening en risico.

Toetsing vorderingen verstekvonnis

Als u niet verschijnt bij de rechtbank, dan is het onderzoek van de rechtbank heel erg beperkt. De vorderingen van de eisende partij worden dan vrijwel altijd toegewezen, tenzij de vorderingen onrechtmatig of ongegrond voorkomen. In de praktijk worden vorderingen vrijwel altijd bij verstek toegewezen.

Hoger beroep vonnis of verzet?

Bij een vonnis op tegenspraak, kan u in hoger beroep. Maar hoe zit het met een verstekvonnis? Dan kunt u in verzet tegen het vonnis. Het is dan wel oppassen geblazen, omdat een verstekvonnis wel direct uitvoerbaar is. Dat wordt “uitvoerbaar bij voorraad” genoemd.

Termijn en verloop verzetprocedure.

Mocht u bekend raken met een verstekvonnis, dan is het zaak dat u zo snel als mogelijk actie onderneemt. De termijn om in verzet te gaan tegen een verstekvonnis is namelijk erg kort. De termijn is niet alleen erg kort, maar er moet dan ook meteen het volledige verweer worden gevoerd. Het verzet wordt ingeleid door een verzetdagvaarding en in die dagvaarding moet dan – kort gezegd-  alsnog het verweer worden gevoerd. De termijn voor instellen van verzet is vier weken na het bekend worden met het verstekvonnis.

Als het vonnis aan u wordt betekend in persoon, dan zal u vanaf dat moment kennis hebben van het verstekvonnis. Echter, als u (bijvoorbeeld) de dagvaarding niet in persoon is betekend, maar u weet er wel van, dan begint de termijn ook te lopen. Het gaat er namelijk om dat de termijn begint te lopen op het moment dat u kennis heeft van de inhoud van het vonnis.

Wat kan ik doen tegen vonnis of verstekvonnis?

Ik heb verschillende verzetprocedures en hoger beroepen gevoerd. Mocht u geconfronteerd worden met een vonnis; wacht niet en bel mij vrijblijvend op. Ik help u graag.