Wanneer hoger beroep?

Verliezen bij de rechtbank is vervelend, maar in hoger beroep kan het helemaal anders zijn. Circa 30% van de hoger beroep procedures is succesvol. Beiden partijen kunnen in hoger beroep: vaak wordt wel vergeten dat het kan voorkomen dat beide partijen ontevreden zijn over het vonnis. Er zullen zich drie rechters buigen over de zaak bij het Gerechtshof. Wanneer hoger beroep?

Hoe teken ik beroep aan?

Hoger beroep begint bij een civiele procedure met een ‘appeldagvaarding’. Vaak is het niet verplicht om in die dagvaarding de gronden (de grieven) op te sommen. Een advocaat is wel vereist.

De termijn is drie maanden na de datum van de uitspraak. In kort geding is dat vier weken. En er zijn nog veel andere afwijkende termijnen, bijvoorbeeld in het bestuursrecht (6 weken). Soms is beroep niet mogelijk.

Winnen in hoger beroep?

Voordat in hoger beroep gegaan wordt, moet altijd een analyse worden gemaakt. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom bij de rechtbank verloren is. Wellicht is er onvoldoende bewijs geleverd, of vond de rechtbank tegen verwachting een bepaald aspect belangrijk en was er te weinig daarover gesteld. Het is ook mogelijk dat de rechter een bepaalde mening heeft over de feiten, die in appel anders kan uitpakken.

In appel kan er nieuw bewijs worden geleverd. Het kan (bijvoorbeeld) raadzaam zijn om met een schaderapport te komen of een opinie van een deskundige.

Strategie in hoger beroep

Er kan op verschillende manieren worden geprocedeerd in appel. Er kan voor worden gekozen om op één bepaald aspect te focussen of op meerdere gronden. Soms is het ‘schieten met hagel’ geen goede strategie. In enkele gevallen is het ook verstandig de zaak van een andere invalshoek te belichten; afhankelijk van het eerdere vonnis.

De strategie is wat Fennek betreft niet iets dat alleen door de advocaat wordt bepaald. Samen met de cliënt wordt besproken en afgesproken wat wel haalbaar is en wat niet. Wat mogelijk wel succesvol kan zijn en wat niet. Wanneer hoger beroep?

Wat zijn de kosten van hoger beroep?

Net als bij de rechtbank, heeft iedere partij advocaatkosten.

Bij verlies volgt een proceskostenveroordeling, die in de regel hoger is dan bij de rechtbank. De hoogte van een proceskostenveroordeling hangt af van de omvang van de vordering.

Advies of second opinion voor hoger beroep

De advocaat die de procedure bij de rechtbank heeft gevoerd, kent de zaak (als het goed is) het beste en kan beoordelen of hoger beroep opportuun is. Een second opinion van een andere advocaat kan worden aangevraagd, op verzoek van de cliënt. Een groot voordeel is de mogelijk ‘frisse blik’, een nadeel is dat de nieuwe advocaat zich vaak moet inlezen in een omvangrijk dossier en de advocaat (bijvoorbeeld) ook niet op de zitting was.

Hoger beroep in kort geding

Ook in kort geding kan hoger beroep worden ingesteld. Het is zelfs mogelijk om in cassatie te gaan, dat wil zeggen naar de Hoge Raad. Het blijft echter nog steeds een voorlopig oordeel. In kort geding is het ook mogelijk om een spoed procedure aan te vragen. Als de zaak zo spoedeisend is dat de normale termijnen te lang zijn, kan er zeer snel (zelfs binnen enkele dagen) een zitting én een uitspraak plaatsvinden. Het Gerechtshof kan zelfs mondeling uitspraak doen. Het moet dan wel echt gaan om een spoedeisende kwestie.

Analyse van een vonnis en hoger beroep

Als advocaat procesrecht procedeer ik veel. Het komt ook regelmatig voor dat een vonnis ter beoordeling wordt voorgelegd. Daarvoor kan een vaste prijs worden afgesproken. Soms kan de conclusie dezelfde zijn, soms leidt het tot nieuwe invalshoeken die tot succes kunnen leiden. U kunt altijd vrijblijvend contact met mij opnemen, Jasper Hagers advocaat procesrecht.

vos sluw hoger beroep