Wet plan van aanpak witwassen leidt tot privacyschending

Wet plan van aanpak witwassen leidt tot privacyschending

Hoewel het er al langere tijd op leek dat de ‘Wet plan van aanpak witwassen’ negatieve effecten zou hebben, lijkt dat nu volledig tot uiting te zijn gekomen. De regering heeft de taak om witwassen tegen te gaan bijna volledig bij de banken gelegd, maar deze hebben hier zelf ook niet altijd de capaciteit voor. De oplossing? Banken gaan samenwerkingen aan met privacyinstanties. Adviesorganen van de regering zélf zien niets in deze samenwerkingen. Wet plan van aanpak witwassen leidt tot privacyschendingen. Nu zowel private- als publieke partijen achter personen aangaan ontstaat er een massa surveillance op burgers, waardoor privacyschendingen geen uitzondering, maar regel zullen worden.

Het idee dat samengewerkt moet worden om de witwasproblematiek aan te pakken is niet vreemd. Geschat wordt dat wereldwijd tussen de 2000 en 5000 miljard dollar per jaar witgewassen wordt. Als banken data met elkaar mogen uitwisselen, dan zou makkelijker achterhaald kunnen worden waar geld weglekt. Het is de bedoeling dat deze informatie geanonimiseerd wordt, maar het is tamelijk eenvoudig om te achterhalen bij wie de data hoort. Deze zogenoemde heridentificatie kan tot grote problemen leiden wanneer de data in verkeerde handen valt. Toch zijn er steeds meer groepen die zich tegen deze manier van regelgeving en handhaving keren, waaronder ook ik als advocaat. Waarom? Alle data controleren om een klein aantal verdachten te vinden is buitenproportioneel.

Zoals eerder al is geschreven in dit blog over het recht op een bankrekening, heeft de aanpak van witwassen vaker tot problemen geleid. Wanneer banken een transactie als verdacht aanmerken, duurt het in de regel niet lang tot zij in de pen klimmen. Vaak valt er dan een brief op de deurmat waarin de opzegging van de bankrekening bekend wordt gemaakt. De enige oplossing tegen een dergelijke opzegging is dan nog communiceren met en procederen tegen de bank.

Advocaat beëindiging bankrelatie witwassen

Ervaart u zelf ook problemen met uw bank en bent u onderworpen aan een witwasonderzoek? Kijk dan uit moet hoe wordt omgegaan met uw privacygegevens. Dat geldt met name voor de Wet plan van aanpak witwassen. Te voorzien is dat dit mogelijk tot privacy schendingen zal leiden.
Advocaat Amsterdam Lisa Jie Sam Foek treedt regelmatig op voor bedrijven van wie de bankrekening is beëindigd. Het is daarbij zaak om goed te onderbouwen waarom er geen sprake is van enige witwasrisico’s of integriteitsrisico’s. Wanneer u te maken heeft met een onderzoek door de bank wegens beweerdelijke witwasrisico’s en/of de beëindiging van uw bankrekening, neem dan contact op met beëindiging bankrekening advocaat Amsterdam Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl).

Wet plan van aanpak witwassen leidt mogelijk tot privacyschending