Whitepaper bitcoins ico fraude

Whitepaper bitcoins ico fraude: er gaat geen dag voorbij of er wordt uitgebreid geschreven en gesproken over bitcoins. Is het een bubbel? Moet ik investeren of ben ik te laat? Vragen over bitcoin die ik als advocaat AFM en DNB niet kan beantwoorden.

Wel adviseer ik over partijen die advies willen over toezicht op coins en / of zelf een coin willen introduceren (of een initial coin offering en de waarschuwingen van AFM daarover).

Een ‘initial coin offering’ (ICO)  is erg actueel en houdt de gemoederen bezig. Er zijn legitieme initiatieven, maar er is ook veel fraude. Er wordt dan met een ‘initial coin offering’ geld opgehaald, maar in werkelijkheid wordt er niet geïnvesteerd, maar verdwijnt het geld naar de initiatiefnemers.  Bij zo’n ICO wordt veelal gebruik gemaakt van een ‘whitepaper’. Meer informatie in mijn blog: ico advocaat waarschuwing AFM.

Wat is een whitepaper?

Een white paper is een document waarin wordt beschreven hoe een bepaald bedrijf werkt, maar van oudsher is het ook een document dat beschrijft hoe overheidsbeleid, een technologie en/of product werkt. In het Nederlands ook wel ‘witboek’ genoemd, die in de politiek en in het bedrijfsleven worden gebruikt. White papers worden bij ICO’s gebruikt als een soort mini-prospectus, waarin wordt beschreven waarom geld wordt opgehaald en wat het bedrijf precies gaat doen. Whitepaper bitcoins ico fraude: de informatie in de whitepaper moet dus wel juist zijn, omdat je anders als investeerder op het verkeerde been wordt gezet. Dat kan leiden tot een vordering en schadevergoeding, omdat je een beslissing hebt genomen op basis van onjuiste en mogelijk misleidende informatie (hier kan de Wet Oneerlijke Handelspraktijken ook een rol spelen).

Verschil met prospectus?

Een prospectus is van geheel andere orde. Zowel aan een goedgekeurde als vrijgestelde prospectus wordt door de Wet op het financieel toezicht en de prospectusverordeningen eisen gesteld. Bij de goedkeuring door de AFM wordt nagegaan of alle verplichte informatie in het prospectus staat. Let wel, de AFM controleert niet of de informatie juist is, maar controleert wel of alle verplichte informatie is opgenomen en zal ook bij discrepanties kritische vragen kunnen stellen.

Waarschuwing AFM over fraude ICO terecht: zelf goed opletten!

Heel anders is dat bij een ICO. Deze zijn ongereguleerd en de AFM houdt geen toezicht, althans beperkt  door algemeen toezicht. De AFM kan namelijk wel op grond van de Wet oneerlijke handelspraktijken toezicht houden. Een white paper is vaak summier en meer bedoeld om investeerders te enthousiasmeren voor het bedrijf, terwijl een prospectus vooral de risico’s benoemt. Niet voor niets waarschuwt de AFM daarom voor ICO’s. In zijn algemeenheid is het raadzaam om voorzichtig om te gaan met dergelijke white papers (Whitepaper bitcoins ico fraude).