ABN AMRO klantonderzoek

ABN AMRO klantonderzoek

ABN AMRO klantonderzoek: volgens het Openbaar Ministerie is ABN AMRO tekortgeschoten in het uitvoeren van haar rol als poortwachter met het oog op het bestrijden van witwassen. De Bank heeft de verplichtingen uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) onvoldoende nageleefd. De Bank moet haar klant kennen, ook wel know your client genoemd.

ABN AMRO heeft een schikking gesloten en verbetering toegezegd. Er zijn ook verbeterprogramma’s met DNB. Het gevolg daarvan is wel dat veel klanten te maken krijgen met een klantonderzoek.

Wat is een ABN AMRO klantonderzoek?

 Op grond van de Wwft is de Bank (onder meer) verplicht een cliëntenonderzoek te doen. Dat houdt – kort gezegd – in dat de Bank moet weten wie haar klant is en wat haar activiteiten zijn. Indien de Bank dat klantonderzoek niet kan afronden – bijvoorbeeld omdat de klant geen antwoord geeft – dan is de Bank op grond van de Wwft zelfs verplicht om de relatie te beëindigen.

Een klant heeft de verplichting om mee te werken aan een klantonderzoek. Daarbij heeft de klant wel rechten. De vragen moeten namelijk wel in overeenstemming zijn met het doel van de Wwft.

Zorgplicht ABN AMRO

Ook heeft ABN AMRO een zorgplicht, zoals die voortvloeit uit bestendige rechtspraak, maar ook is verankerd in artikel 2 van de Algemene Bankvoorwaarden.

Die zorgplicht is echter wederkerig. Ook de klant heeft een zorgplicht tegenover de bank, hetgeen (onder meer) inhoudt dat u de bank informeert en meewerkt aan een onderzoek, maar vanzelfsprekend ook dat de klant een bankrekening bijvoorbeeld niet misbruikt.

Vragen klantonderzoek advocaat

U kan de vragen zelf beantwoorden, maar het is absoluut aan te raden om bijstand te vragen van een advocaat. U bent daar in de meeste gevallen ook toe verplicht, met het risico dat daar waar u dat niet (of niet volledig) doet, de bank de bankrekening opzegt.

Als advocaat heb ik talloze dossiers behandeld en heb ik gedegen kennis van en ervaring met (dreigende) opzeggingen door banken. Graag help ik u als een brief klantonderzoek ABN AMRO hebt ontvangen.