Advocaat kort geding

Als advocaat kort geding heb ik ruime ervaring met kort geding. In dit blog bespreek ik de belangrijkste kenmerken van een kort geding. Hebt u een dagvaarding ontvangen? Dan is het mijn advies om geen tijd te verliezen. Hoewel als gedaagde partij een advocaat niet verplicht is, leert de praktijk dat een procespartij in kort geding zonder advocaat in het nadeel is, omdat hij/zij niet de precieze regels kent die gelden in kort geding. Als u een kort geding wilt opstarten, is een advocaat verplicht. Meer tips over een kort geding in dit blog.

Waarom begint een advocaat een kort geding?

Als partijen een geschil hebben en daar niet onderling uitkomen, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Mediation is nog een manier om onder professionele begeleiding er onderling uit te komen. Daar zijn wel twee partijen voor nodig. Als één van partijen mediation niet wilt, dan houdt het op. Dan resteert een gerechtelijke procedure.

In civiele zaken is dan de logische stap om een bodemprocedure te starten. De uitkomst in een bodemprocedure kan echter lang duren. Het is enigszins afhankelijk van de complexiteit (eenvoudige zaken worden meestal sneller behandeld), maar u moet al gauw denken aan een minimaal een jaar voordat u een uitspraak heeft.

In sommige gevallen is er nu een oplossing nodig voor het geschil. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u geconfronteerd bent geraakt met een opzegging door uw bank of dat er een geschil is of dat een overeenkomst nu moet worden nagekomen. Als advocaat kort geding heb ik (bijvoorbeeld) meegemaakt dat er een geschil was over een bepaalde vakantiereis, die over enkele dagen zou beginnen. Het heeft dan natuurlijk geen zin om een bodemprocedure op te starten, maar dan moet er (heel) snel een kort geding worden opgestart.

Hoe snel kan een kort geding plaatsvinden?

Het belangrijkste kenmerk van een kort geding is snelheid. Dat is ook gelijk een vereiste voor een kort geding: u moet wel een spoedeisend belang hebben. Hoewel in rechtspraak dat wel snel wordt aangenomen, komt het ook wel voor dat een Voorzieningenrechter (de rechter in kort geding) oordeelt dat de zaak voor kort geding niet geschikt is.

De normale termijn voor dagvaarden is zeven dagen. Een gedaagde partij heeft immers ook tijd nodig om zich te kunnen verrichten. Echter, als er (bijvoorbeeld) binnen 4 dagen een boom wordt gekapt, dan heeft het geen zin om na de kap nog te vorderen dat de boom niet gekapt mag worden. Als het voldoende en goed gemotiveerd wordt, dan kan een kort geding zo snel als het moet plaatsvinden. In mijn praktijk als advocaat kort geding heb ik ooit binnen 24 uur bij de rechter gezeten. Een Voorzieningenrechter kan dan wel bepaalde eisen verbinden, bijvoorbeeld dat de dagvaarding met alle bewijsstukken binnen een bepaalde tijd aan de gedaagde partij moeten zijn verstrekt.

Wanneer geen kort geding?

Hierop is geen eenvoudig antwoord te geven, omdat iedere zaak anders is. Naast een spoedeisend belang, is ook vereist dat de zaak op zichzelf voorshands duidelijk is. Dat een zaak complex is, betekent niet dat er geen kort geding kan worden gevoerd. Echter, in kort geding is er beperkt plaats voor het leveren van uitvoerig bewijs. Als bepaalde stellingen uitvoerig worden betwist en er bijvoorbeeld getuigenverhoren zouden moeten plaats vinden of deskundigen moeten worden aangesteld om te onderzoeken wat er bijvoorbeeld precies is misgegaan, dan zal een Voorzieningenrechter vaak oordelen dat de zaak voor kort geding simpelweg te complex is. Er zitten dus wel grenzen aan wat kan in kort geding.

Hoe verloopt een kort geding?

Ieder kort geding begint met de aanvraag. De eisende partij vraagt een datum aan voor de behandeling van een kort geding. De advocaat kort geding vult een formulier in en voegt bij de aanvraag een concept dagvaarding. Dit is vereist, zodat de rechtbank weet waar het geschil over gaat. Vervolgens wordt een dag voor de behandeling bepaald. Dan moet de dagvaarding nog worden betekend. De concept dagvaarding kan dan nog worden aangepast.

Een gedaagde partij kan een reactie op de dagvaarding voor de zitting indienen. Dat is niet verplicht, maar vaak wel gewenst. De rechtbank stelt dat op prijs, omdat de tijd op de zitting efficiënt kan worden benut. Het verweer is dan namelijk al kenbaar. Er kunnen nog stukken worden ingediend door beide partijen. Dat moet wel 24 uur voor de zitting, anders kan de rechter de stukken weigeren.

Strategie van een kort geding advocaat

Ieder kort geding is weer anders. Niet alleen vanwege het feit dat ieder geschil anders is, maar iedere rechter is ook weer anders. Is de ene rechter erg actief, is de andere rechter juist erg afwachtend. De inhoud van de zaak bepaalt voor een groot deel de strategie. Vanzelfsprekend moet dit goed vooraf besproken worden. Als kort geding advocaat heb ik ruime ervaring en hoop ik u te helpen.

advocaat kort geding