Advocaat kort geding

Hoe voer je een kort geding?

Een kort geding kan een erg nuttige procedure zijn om snel en effectief een oplossing te bereiken. Een bodemprocedure bij de rechtbank kan namelijk erg lang duren. Het is (helaas) geen uitzondering dat een bodemprocedure meer dan een jaar duurt. Een kort geding kan dan uitkomst bieden: binnen korte tijd heeft u uitsluitsel. Maar een voorzieningenrechter geeft wel altijd een voorlopig oordeel.

Kort geding: geen definitief oordeel, vaak wel definitieve oplossing

In kort geding geeft de rechter geen definitief oordeel over het probleem. Het is altijd een voorlopig oordeel: een bodemrechter kan (heel) anders oordeel. Dit houdt in dat in kort geding er geen rechtstoestand definitief kan worden vastgesteld. Een verklaring voor recht dat iemand al dan niet onrechtmatig heeft gehandeld, kan in kort geding bijvoorbeeld niet. De Voorzieningenrechter kan wel voorshands oordelen dat daar sprake van is. Om een definitief oordeel te krijgen moet dus een bodemprocedure worden gevoerd.

In de praktijk is het echter erg vaak zo dat partijen niet verder gaan procederen. De rechter heeft namelijk een uitspraak gedaan.

Spoedeisend belang: hoe snel bij de rechter in kort geding?

Bij een kort geding procedure is een spoedeisend belang vereist. Hoewel een spoedeisend belang meestal door rechters snel wordt aangenomen, komt het ook voor dat de voorzieningenrechter toch aangeeft dat de vordering in de bodemprocedure moet worden behandeld. Soms is het spoedeisend belang evident (uw bankrekening wordt opgezegd) en soms is het minder duidelijk of er wel een spoedeisend belang is. Het grote voordeel van een kort geding is dat de termijnen zeer kort kunnen zijn. Als er bijvoorbeeld volgende week een publicatie in de krant komt, kan voor die tijd de behandeling hebben plaatsgevonden om die publicatie tegen te gaan.

Geldvordering in kort geding

Het is ook mogelijk om geld te vorderen in kort geding. Dan geldt wel dat de voorzieningenrechter meestal wel terughoudend is, in die zin dat de geldvordering wel voldoende vast moet staan. Er moet ook wel een spoedeisend belang worden aangetoond: waarom kan een bodemprocedure niet worden afgewacht? Dat kan bijvoorbeeld zijn, omdat het bedrijf in geldproblemen komt, omdat er niet betaald wordt. Er speelt dan ook de vraag of er sprake is van een restitutierisico: is er een risico dat daar waar de geldvordering wordt toegewezen, de ontvanger daarna failliet gaat en in de bodemprocedure de betaler toch gelijk krijgt en achter het net vist. De kort geding rechter zal restitutierisico meewegen.

De procedure 

Een kort geding begint met de aanvraag van de behandeling voor uw zaak bij de rechtbank. Er wordt dan gevraagd aan de rechtbank om een datum te bepalen voor een zitting. Als de zaak zeer spoedeisend is, kan gevraagd worden om af te wijken van de normale dagvaardingstermijn van zeven dagen. De rechtbank kan dan bijzondere voorwaarden stellen, bijvoorbeeld dat de dagvaarding naar de wederpartij moet worden gemaild. Bij de aanvraag van een kort geding moet de conceptdagvaarding worden verstuurd. Zo kan de rechtbank ook zien waar de zaak over gaat en bepalen welke rechter of rechters de zaak gaan behandelen.

Als de rechtbank een datum bepaald, moet daarna de dagvaarding worden betekend. Vervolgens kan de gedaagde partij er voor kiezen om alleen op de zitting verweer te voeren. Het komt echter nog wel eens voor dat de gedaagde partij ervoor kiest om een schriftelijk verweer eerder te sturen. De gedaagde partij kan ook een tegeneis in stellen. Na de zitting, wordt er (meestal) binnen twee weken vonnis gewezen. Als er sprake is van grote spoed, kan de uitspraak door de voorzieningenrechter eerder worden uitgesproken.

Wat is een incasso kort geding?

Een kort geding kan eigenlijk over bijna alle onderwerpen gaan. Het is natuurlijk wel zo dat de behandeling in kort geding wel gebonden is aan de vraag of er een voorlopig oordeel kan worden geveld. Als een onderneming bijvoorbeeld een definitieve uitspraak wil hebben over de vraag of haar weggelopen bestuurder onrechtmatig met de bedrijfsgegevens aan de haal is gegaan, dan zal dat lastig zijn. Als er echter een boetebepaling is overeengekomen en er is duidelijk bewijs, dan zal een voorschot op de schade mogelijk moeten zijn. Er zijn ook kort geding procedures, die zien op een specifiek probleem en die frequent voorkomen.

Een incasso kort geding is een procedure waarin op een vaste dag en vast tijdstip eenvoudige geldvorderingen worden behandeld. Te denken valt bijvoorbeeld aan telefoonfacturen, elektriciteit facturen, et cetera.

Opheffing beslag en een executiegeschil 

Een executiegeschil en/of opheffing kort geding kan worden opgestart indien er een geschil is over een beslaglegging.
Als er conservatoir beslag is gelegd en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u in kort geding opheffing van dat beslag vorderingen. 

Advocaat Amsterdam 

Bij Fennek Advocaten werken advocaten die jarenlang ervaring hebben met het voeren van kort geding procedures. Het voeren van zo’n procedure mag nooit onderschat worden. Zowel de strategie als de tactiek  is erg belangrijk, zowel voor de eisende partij als voor de gedaagde partij. Heeft u vragen of wilt u advies hierover? Neem dan vrijblijvend contact op met onze advocaat procesrecht in Amsterdam, Jasper Hagers (jasper@fennekadvocaten.nl) of Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl)