beslag leggen en opheffen

beslag leggen en opheffen

Als advocaat beslagleggen sta ik met regelmaat in de rechtszaal, soms over de opheffing over conservatoir beslag, dan weer over onrechtmatige executie – dat wil zeggen dat er ten onrechte beslag is gelegd. In Nederland is het relatief eenvoudig om conservatoir beslag te leggen. Ik heb veel ervaring, zowel met het leggen van beslag als met de opheffing ervan. In dit blog leg ik beslag leggen in eenvoudige stappen uit. Beslag leggen en opheffen.

Conservatoir beslag 

Conservatoir beslag leggen begint bij een verzoekschrift aan de rechtbank. In dat verzoekschrift wordt uitgelegd waarom beslag gelegd moet worden. Kort gezegd; de vordering moet worden onderbouwd, de beslagobject en voor welk bedrag beslag gelegd moet worden. Als het verzoek aan de vereisten voldoet, verleent de rechtbank verlof. Het verzoekschrift is van groot belang. Als de tegenpartij namelijk het beslag wil opheffen, dan zal een kort geding volgen, waarbij de inhoud van het verzoekschrift een grote rol speelt. Als de inhoud niet klopt, dan kan dat al reden zijn tot opheffing van het beslag, omdat de beslagrechter dan verkeerd is voorgelicht.

Beslag op bankrekening of woning 

Beslag kan gelegd worden op alle bezittingen / vermogensbestanddelen. Ik heb dat voor bedrijven gedaan op onroerend goed, bankrekeningen, aandelen, et cetera. Na verlening van het verlof, wordt het verlof naar de deurwaarder gestuurd. De schuldenaar wordt door de deurwaarder op de hoogte gebracht van het beslag, hetgeen wordt gedaan door betekening van een ‘exploot’, een officieel stuk van de deurwaarder.

Opheffen van beslag 

Als het beslag tot problemen leidt, zal de ondernemer / particulier graag vaak snel tot opheffing over willen gaan. De snelste oplossing is om een bankgarantie te stellen. Dan is de beslaglegger verplicht het beslag op te heffen. Er kunnen echter redenen zijn waarom een bankgarantie geen goede optie is, bijvoorbeeld omdat de vordering ongegrond is of omdat het bedrag te hoog is om een bankgarantie te kunnen stellen.

Beslag buitenlandse partij

Sinds 2017 is het mogelijk om in Europa in andere lidstaten beslag te leggen. Dit is geregeld in de verordening (EU) Nr. 655/2014. Beslagleggen bij een buitenlandse partij is wel ingewikkelder dan beslagleggen in Nederland.

Wilt u advies over het leggen en opheffen van beslag? Neem dan contact op met Jasper Hagers.

beslag leggen en opheffen