Beslag op uw woning gevolgen    

Beslag op uw woning gevolgen: voordat een procedure wordt gevoerd, kan er door een schuldeiser beslag worden gelegd op uw woning. Dat wordt zogenaamd conservatoir beslag genoemd. Dat is iets (heel) anders dan executoriaal beslag, waarbij de schuldeiser het recht heeft uw woning gedwongen te verkopen. Wat zijn de verschillen en wat zijn de gevolgen van beslag op uw woning?

Bank en beslag op de woning

Een conservatoir beslag is dus een beslag, waarbij de vordering van uw schuldeiser nog getoetst moet worden door de rechter. Beslag leggen in eenvoudige stappen leg ik uit in een andere blog. Er wordt verlof gevraagd aan de Voorzieningenrechter om conservatoir beslag te mogen leggen, waarna een procedure moet volgen. Vervolgens wordt dat beslag gelegd en ingeschreven in het kadaster.

Veelal heeft u als eigenaar van de woning een hypotheek van de bank. De bank is dus de hypotheekhouder. In de algemene bankvoorwaarden staat dat een beslag een reden kan zijn om de gehele lening op te eisen. De bank gaat daar veelal niet toe over, maar kan dat contractueel wel. Veelal hangt het ook af van de vraag of u bijvoorbeeld ook al in verzuim was en/of er andere zaken spelen. Of een eventuele opeising redelijk is en terecht, hangt af van de omstandigheden van het geval en kan ook weer worden voorgelegd aan de bank. In veel gevallen is het raadzaam om contact op te nemen met de bank.

Beslag en de verkoop van uw woning

In geval van conservatoir beslag gebeurt er (afgezien van eventueel contact tussen u en de bank) in afwachting van de uitkomst van de procedure op zichzelf niet veel. In het kadaster staat dat er op uw woning beslag ligt. Als u de woning zou willen verkopen, zal dat in de praktijk niet gaan. De kopende partij zal de woning willen kopen zonder beslag of andere bezwarende zekerheden. Dan zou een oplossing zijn dat u andere zekerheid biedt aan uw schuldeiser voor de vordering, bijvoorbeeld een bankgarantie. Uiteindelijk gaat het uw schuldeiser om geld en niet om uw woning (althans dat zou zo moeten zijn). In de blog beslagleggen en opheffen  leest u meer.

Executoriaal beslag: gedwongen verkoop van uw woning

Een ander verhaal is het bij executoriaal beslag. In die situatie ligt er een vonnis / uitspraak waarin staat dat u definitief moet betalen. Dat moet direct. Doet u dat niet, dan kan de schuldeiser verlangen dat uw woning gedwongen wordt verkocht. Bedacht moet worden dat een eventueel hoger beroep tegen een vonnis / uitspraak, het recht om de woning gedwongen te verkopen niet tegenhoudt. Mocht het hoger beroep anders voor de schuldeiser uitvallen, dan kan u wel de schade op uw schuldeiser verhalen.

Bank neemt verkoop woning over

De bank heeft als hypotheekhouder een ouder recht dan een beslaglegger. De bank heeft wettelijk gezien het recht om de gedwongen verkoop over te nemen. De bank gaat ook voor: pas als de vordering volledig is betaald, komt de beslaglegger aan de beurt.

Onder omstandigheden kan de gedwongen verkoop misbruik van recht of onrechtmatig handelen opleveren. Bijvoorbeeld als er onvoldoende is geprobeerd om de hoogste opbrengst te genereren. Veelal zal eerst de gelegenheid worden geboden om de woning onderhands – daarmee bedoel ik te zeggen: bijvoorbeeld via Funda – te verkopen. Dat levert namelijk altijd meer op dan in de situatie dat de woning gedwongen op een veiling wordt verkocht.

Zelf geconfronteerd met een beslag op uw woning? Neemt u dan contact op met Jasper Hagers.