Boete bestuurder door leeghalen vennootschap

Toezichthouders kunnen naast de vennootschap ook bestuurders beboeten. Dat is geen automatisme van een bestuursorgaan. Er is vaak wel beleid waarom een bestuurder wel of niet beboet wordt. Maar wat als er sprake is van het leeghalen van een vennootschap door de bestuurder? Recent startte een toezichthouder een civiele procedure tegen een bestuurder, omdat de vennootschap geen verhaal bood. Het ging om een flitskredietaanbieder die een flinke boete had gekregen (2 miljoen) en nog tijdens het hoger beroep bleek dat de vennootschap niet meer bestond. Het komt niet vaak voor dat een bestuursorgaan dan een aparte civiele procedure opstart om haar boete verhaald te krijgen. Hier volgde een flinke boete bestuurder door leeghalen vennootschap.

Beperk risico als bestuurder is een belangrijk devies, maar deze bestuurder maakte het duidelijk veel te bont.

Boete bestuurder leeghalen bedrijf

Het ging hier dus om een aanzienlijk boete voor het leeghalen van de vennootschap, waarbij nog tijdens het hoger beroep de beboete vennootschap is geliquideerd (beëindigd). Het bleek dat er na de boeteoplegging gelden zijn weggesluisd (leeghalen vennootschap) door de beboete vennootschap. Hierdoor kwam de toezichthouder toen het op incasseren aankwam met lege handen te staan.

De toezichthouder richtte haar pijlen op de bestuurder. Juridisch werd aangevoerd dat de bestuurder onrechtmatig heeft gehandeld, omdat er is bewerkstelligd dat de vennootschap de verplichtingen niet kon nakomen. De rechtbank begint met een opsomming van de rechtspraak aangaande bestuurdersaansprakelijkheid. Het moet gaan om een persoonlijk ernstig verwijt. Als de bestuurder verplichtingen namens de vennootschap aangaat, waarvan de bestuurder weet dat de vennootschap die niet kan nakomen, kan er sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid. Boete bestuurder bij leeghalen vennootschap zou dus gegrond zijn op onrechtmatig handelen (de in rechtspraak geformuleerde Beklamel norm).

Bestuurdersaansprakelijkheid door leeghalen vennootschap

De rechtbank overweegt dat de bestuurder de vennootschap heeft leeggehaald op het moment dat voorzienbaar was dat de vennootschap een boete zou krijgen. Alle activa (vermogensbestanddelen) werden overgedragen en er werden flinke dividenduitkeringen gedaan, vlak na de ontvangst van het voornemen tot beboeting.  Het gevolg hiervan was dat de toezichthouder met een onbetaalde vordering achterbleef. Volgens de rechtbank is geen sprake van betalingsonmacht, maar betalingsonwil. De rechtbank neemt daarbij in ogenschouw dat het hier ging om illegale activiteiten, waarvan de flitskredietaanbieder zo lang als mogelijk heeft willen profiteren. Boete bestuurder bij leeghalen vennootschap werd dus toegewezen in deze civiele procedure.

Bestuurdersaansprakelijkheid advocaat

Hebt u vragen over dit blog / bestuurdersaansprakelijkheid? Of bent u bestuurder van een vennootschap die net een boete heeft opgelegd gekregen? Hier treft u tips aan om  bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen. U kunt ook altijd vrijblijvend contact opnemen met Jasper Hagers, advocaat bestuurdersaansprakelijkheid.

boete bestuurder leeghalen vennootschap

Bestuurdersaansprakelijkheid