Opzegging van overeenkomst na cliëntenonderzoek Wwft

In een recente uitspraak van het Hof Amsterdam ging het om de vraag of een belastingadviseur de deur gewezen kon worden, in verband met een negatief cliëntenonderzoek wwft. De belastingadviseur kwam voor in de Panama Papers, was geroyeerd door de Orde van belasting adviseurs én het trustkantoor waar hij aan verbonden was raakte zijn vergunning van DNB kwijt. Opzegging van overeenkomst na cliëntenonderzoek wwft.

De Giro zegt beleggingsovereenkomst na cliëntenonderzoek

De voormalig beleggingsadviseur heeft een overeenkomst met De Giro, een online Broker. In zijn portefeuille heeft hij een groot aantal put-en callopties, met lange looptijden. Dat maakt dat het zo maar overdragen van al deze posities naar een andere broker, niet eenvoudig is.

Giro zegt de overeenkomst op, dit naar aanleiding van een cliëntenonderzoek waartoe de Wwft verplicht.

Kort geding en bodemprocedure na opzegging

De voormalig belastingadviseur is het hier niet mee eens en start zowel een bodemprocedure als een kort geding om de opzegging van overeenkomst na cliëntenonderzoek Wwft aan te vechten. Bij de rechtbank wordt in kort geding verloren. Het kort geding levert dan overigens wel wat op, omdat de voorzieningenrechter oordeelt dat de belegger wel wat meer tijd moet worden gegund, te weten tot 30 april 2020.

Hoger beroep kort geding

De belegger voert aan dat de rechter ten onrechte heeft aangenomen dat de beëindiging niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. In hoger beroep voert hij zijn gronden (grieven) aan tegen de opzegging van overeenkomst na cliëntenonderzoek Wwft. Kern van het beroep draait om de vraag of de duurovereenkomst op deze manier opgezegd had mogen worden en dus of de opzegging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Van belang om vast te stellen is dat de overeenkomst wel bepaald dat er opgezegd mag worden. Dat betekent echter niet dat die opzegging van overeenkomst na cliëntenonderzoek naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar is. De rechter kan dus ingrijpen.

Cliëntenonderzoek en Wwft

De Giro voert (onder meer) aan dat de feiten die volgen uit het cliëntenonderzoek voor haar voldoende reden zijn om de dienstverlening zo snel als mogelijk te staken. Daarbij voert De Giro aan dat zij reputatieschade kan lijden. Met dit laatste gaat de rechter niet mee, maar overweegt wel dat de feiten voldoende zijn om te oordelen dat de betreffende belegger kwalificeert als een hoogrisico cliënt. Van belang is hierbij dat De Giro natuurlijk zelf ook een Wwft boete kan ontvangen vanwege onvoldoende naleving wwft.

Nadelige gevolgen opzeggen overeenkomst cliëntenonderzoek

Het Hof volgt de rechter in kort geding, maar maakt wel een kanttekening. Het Hof overweegt dat de belegger voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat overstappen naar een andere broker niet eenvoudig is en dat nu liquideren tot nadelige gevolgen kan leiden. Daar heeft De Giro onvoldoende rekening mee gehouden, afgewogen tegen haar belang om de relatie niet (te) lang te laten voortduren. Er is volgens het Hof geen zwaarwegende reden om de belegger niet iets meer tijd te geven. Zo overweegt het Hof:

Het hof ziet in het vorenstaande – het gebrek aan dringende of zwaarwegende reden(en) voor de beëindiging zijdens DeGiro en het belang van [appellant] bij het voorkomen van sluiting van zijn posities – aanleiding te bepalen dat de sluiting van de door [appellant] thans nog aangehouden posities in financiële instrumenten niet eerder dan 31 december 2020 behoeft te zijn afgewikkeld.

Opzegging overeenkomst advocaat

Zelf geconfronteerd met een opzegging wegens een cliëntenonderzoek wwft? Aarzel dan niet om Jasper Hagers te benaderen.