Incasso kort geding beginnen

Incasso kort geding

Wanneer een debiteur na een aanmaning te hebben ontvangen nog steeds niet tot betaling van de openstaande rekening overgaat, kan de schuldeiser een incasso kort geding beginnen. Een incasso kort geding is een snel en betrekkelijk eenvoudig middel om een vordering betaald te krijgen.

Hoe een incasso kort geding beginnen?

Verschillende rechtbanken hebben een aparte regeling voor incassoprocedures. Bij rechtbanken met een regeling, zoals de rechtbank Amsterdam, gelden vaste dagen voor de behandeling van het incasso kort geding door de rechter.  Zo’n incasso kort geding kan dan ook vaak binnen enkele weken afgehandeld worden.

De procedure begint in ieder geval met een kort geding dagvaarding.
Aangezien het een aparte procedure is, gelden er wel specifieke vereisten.

Vereisten incasso kort geding

De vordering moet niet worden betwist, of in redelijkheid worden betwist.
Bovendien moet de verwachting zijn dat de gedaagde partij/de schuldenaar niet op de zitting zal verschijnen. De zaak mag dus niet complex zijn: de vordering moet eenvoudig hard te maken zijn. Ook is van belang dat de schuldenaar eerst bij aangetekende brief of deurwaardersexploot moet zijn gesommeerd tot betaling van de vordering, voordat tot dagvaarding kan worden over gegaan. Bij die sommatiebrief moet dan een concept dagvaarding worden meegestuurd waaruit de datum en tijd van de zitting volgt. Wanneer de vordering dan alsnog niet vrijwillig wordt voldaan, komt het op zitting te staan.

Bij de rechter voor het incasso kort geding

Wanneer de schuldenaar ook echt niet verschijnt op de zitting bij de rechter, zal de voorzieningenrechter in het incasso kort geding een verstekvonnis wijzen. Dat betekent dat de zaak niet inhoudelijk wordt behandeld, en de vordering in de meeste gevallen toegewezen wordt. Wel is van belang dat voldaan is aan alle formele vereisten voor het opstellen en uitbrengen van de incasso kort geding dagvaarding.

Wanneer de schuldenaar wel naar de zitting bij de rechter komt, zal de voorzieningenrechter de zaak waarschijnlijk verwijzen naar een zitting op een andere datum om de zaak inhoudelijk te behandelen. De schuldenaar kan dan op de nieuwe datum inhoudelijk verweer voeren tegen de vordering.
Ook zien wij vaak dat de rechter partijen nog even de gang opstuurt om te bezien of zij alsnog een minnelijke regeling kunnen treffen. Zo’n minnelijke regeling kan bijvoorbeeld bestaan uit een betalingsregeling.

Advocaat voor incasso kort geding

Onze advocaat contractenrecht Lisa Jie Sam Foek heeft veel ervaring met en kennis van incasso kort gedingen.
Zij kan u begeleiden bij incassotrajecten en wanneer dat nodig is, een incasso kort geding beginnen. Neemt u gerust contact op met advocaat Lisa om de mogelijkheden te bespreken (lisa@fennekadvocaten.nl).

incasso kort geding beginnen