WWFT boete ontvangen onvoldoende naleving wwft

WWFT boete ontvangen onvoldoende naleving wwft

Een advieskantoor heeft een Wwft-boete gekregen, omdat er sprake was van onvoldoende naleving van de Wwft. Volgens de rechtbank is er niet voldaan aan de monitoringsverplicht, het verscherpt klantonderzoek en de meldingsplicht. Het advieskantoor diende een bezwaarschrift en beroepschrift in, maar haalde telkens bakzeil. Waarom deze wwft-boete ontvangen voor onvoldoende naleving wwft?

BFT doet onderzoek

Het bureau financieel toezicht (BFT) https://www.bureauft.nl/ deed onderzoek naar aanleiding van een FIOD-inval. Twee ondernemers met eenmanszaken zijn veroordeeld wegens witwassen en zij lieten hun fiscale aangiften en administratie door het advieskantoor verrichten.

Onvoldoende cliëntenonderzoek, monitoringsverplichting en meldplicht wwft

Het advieskantoor heeft verschillende verplichtingen uit de Wwft geschonden. Het advieskantoor kon in een dossier niet aantonen dat zij de identiteit van haar klanten geverifieerd. Weliswaar had het advieskantoor kopieën van identiteitsbewijzen, maar niet kan worden vastgesteld dat die bewijzen tijdig (dat wil zeggen voordat de zakelijke relatie aanving) zijn ontvangen. Ook in de monitoringsplicht faalt het advieskantoor. Ondanks dat intern geconstateerd wordt dat de administratie tal van onduidelijke zaken bevat, wordt toch IB-aangifte gedaan. Het advieskantoor heeft onvoldoende onderzoek gedaan, ingevolge de artikelen 3 en 8 Wwft.

In een ander dossier had het advieskantoor zelf geschreven aan de klant:

“U heeft bij ons weliswaar nadere gegevens aangeleverd, doch ook dan blijven wij met de nodige verschillen en vragen zitten omdat naar onze mening de lasten van de woning en de overige privé opnamen niet betaald kunnen zijn vanuit de inkomsten, ondanks het feit dat u stelt dat dit wel zo is en deze o.a. zijn voldaan uit huurinkomsten e.d.” 

Het vormde aanleiding om nader onderzoek te doen, maar dat werd nagelaten.

Melding van ongebruikelijke transacties niet gemeld

Ongebruikelijke transacties moeten gemeld worden bij de Financiële inlichtingen eenheid (Fiu Nederland).. In twee dossiers waren er sprake van ongebruikelijke transacties. In een dossier waren er verkoopfacturen, maar stonden daar geen inkoopfacturen tegenover. Verder bleek van betaling van meer dan EUR 40.000,00 aan een garagebedrijf in de Verenigde Arabische Emiraten, hetgeen minstgenomen voor een Nederlands bouwbedrijf opmerkelijk én ongebruikelijk is. Bovendien bleek van aanzienlijke bedragen contant (EUR 25.905,00), die gemeld hadden moeten worden.

Verweren tegen Wwft boete

Het advieskantoor voert een aantal verweren tegen de bestuurlijke boete, waaronder dat de gedragingen haar niet kunnen worden verweten. Hier is de rechtbank helder in: de bepalingen in de Wwft en het gevoerde beleid was voldoende duidelijk. Voorts wordt nog verweer gevoerd tegen de boetehoogte, maar ook dit wordt gepasseerd, waarbij het feit dat de boete reeds was verlaagd een rol blijkt te spelen.

Wwft boete ontvangen? Raadpleeg wwft advocaat