Advocaat over beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren. Welke regels er in acht gehouden moet worden hangt af van de manier waarop uw dienstverband eindigt. 

Te denken valt aan:

  • beëindiging van rechtswege: als uw tijdelijke contract afloopt, eindigt uw arbeidsovereenkomst van rechtswege.
  • ontslag in de proeftijd; tijdens de bedongen proeftijd kunnen zowel de werkgever als werknemer de arbeidsovereenkomst met directe ingang beëindigen.
  • ontslag op staande voet wegens een dringende reden; voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet heeft de werkgever een dringende reden nodig, zoals fraude of diefstal. De werkgever heeft dan geen toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter. De arbeidsovereenkomst eindigt dan per direct.
  • beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden; de werkgever kan aan de werknemer vragen of hij of zij akkoord gaat met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit kan bijvoorbeeld door een vaststellingsovereenkomst te tekenen.
  • opzegging door de werknemer; de werknemer kan ook zijn contract zelf opzeggen. Hierbij moeten wel de wettelijke opzegtermijnen in acht worden genomen.
  • opzegging door werkgever na het verkrijgen van een ontslagvergunning bij het UWV; als een werkgever een werknemer wilt ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen of bij langdurige arbeidsongeschiktheid, moet de werkgever toestemming vragen bij het UWV.
  • ontbinding door de rechter: zowel de werkgever als de werknemer kan aan de rechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. 

Transitievergoeding

Als het initiatief bij de werkgever ligt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen of niet te verlengen, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Hier zijn wel enkele uitzonderingen op, bijvoorbeeld als de werknemer zelf verwijtbaar heeft gehandeld. Een werknemer kan ook recht hebben op een transitievergoeding als de werknemer zelf ontslag neemt vanwege ernstig verwijt handelen van de werkgever. In beginsel heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding bij beëindiging met wederzijds goedvinden. In de praktijk is er echter vrijwel altijd sprake van een ontslagvergoeding ter hoogte van minimaal de transitievergoeding bij beëindiging met wederzijds goedvinden.

Advocaten arbeidsrecht

Eva Jongepier is de partner arbeidsrecht bij Fennek. Met meer dan twintig jaar ervaring in het voeren van arbeidsrecht procedures, arbeidsrecht schikkingsonderhandelingen en advies over arbeidsrecht, kunt u er van op aan dat zij weet wat er moet gebeuren.