Schadevergoeding wegens privacyschending

Schadevergoeding wegens privacyschending

Een doorbraak: rechtbanken hebben schadevergoeding opgelegd wegens privacyschending op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Eerder zagen we wel dat de Autoriteit Persoonsgegevens boetes uitdeelde aan bedrijven die de AVG overtraden, maar dat er ook boetes worden opgelegd is nieuw.

Schadevergoeding aan de gemeente Deventer

De eerste schadevergoeding als gevolg van privacyschending op grond van de AVG is opgelegd aan de gemeente Deventer. Wat was er aan de hand? 


Een burger had bij de gemeente Deventer verscheidene Wob-verzoeken gedaan. Dat zijn verzoeken op grond waarvan een overheidsinstantie informatie over haar handelen moet verstrekken. 


De burger had bij verschillende overheidsinstanties dergelijke verzoeken gedaan. De overheidsinstanties wilden naar aanleiding van de Wob-verzoeken met elkaar informatie uitwisselen over hoe met de verzoeken moest worden omgegaan. In dat kader heeft de gemeente Deventer in een e-mail aan ongeveer 50 andere overheidsinstanties verschillende persoonsgegevens van de desbetreffende burger gedeeld. De burger heeft daarop gevraagd om een overzicht van het doel van de verwerking van persoonsgegevens en een volledige lijst van alle ontvangers van zijn persoonsgegevens.


De gemeente weigert het overzicht van alle ontvangers van de persoonsgegevens toe te sturen. De man gaat in beroep tegen het besluit van de gemeente. Ook vordert hij een schadevergoeding vanwege de schending van zijn recht op privacy. 

Schadevergoeding op grond van de AVG

De rechtbank Overijssel oordeelde vervolgens dat de burger in zijn persoon was aangetast wegens verlies van controle over zijn persoonsgegevens. Door de verspreiding van persoonsgegevens was er sprake van een schending van de privacy van hem. De rechter veroordeelde de gemeente derhalve tot betaling van een schadevergoeding van € 500,00. Dat is een doorbraak. Niet eerder zijn schadevergoedingen toegewezen op grond van de AVG.

UWV moet werknemer schadevergoeding betalen

Ook uitkeringsinstantie UWV is veroordeeld tot het betalen van Eur 250 aan schadevergoeding wegens het onterecht melden aan de nieuwe werkgever dat werknemer een burn-out had. Dat is het delen van privacygegevens (zonder rechtsgrond) en dus een schending van de AVG.


De uitspraak van de rechtbank Amsterdam vindt u hier: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:6490

Advocaat privacyrecht; schadevergoeding AVG

Het betalen van schadevergoedingen op grond van de AVG is een doorbraak. Het zijn nu nog relatief lage bedragen maar bij harde schendingen met grote schade tot gevolg kunnen deze bedragen aanzienlijk oplopen. Meent u schade te hebben geleden wegens privacyschending of dreigt er een procedure te lopen tegen uw organisatie wegens privacyschending, neem dan contact op met  Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl) , advocaat privacyrecht (waaronder over schadevergoeding op grond van de AVG).