Boetes wegens schending van de privacyregels: pas op!

Boete AVG

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens niet meer.

Een boete onder de AVG

Op grond van de AVG hebben organisaties die persoonsgegevens verwerken meerdere verplichtingen gekregen. Organisaties moeten bijvoorbeeld kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden (accountability). Bovendien wordt nog meer nadruk gelegd op compliance omdat onder de AVG boetes kunnen woeden opgelegd van € 10 miljoen (2% van de wereldwijde jaaromzet) of € 20 miljoen (4% van de wereldwijde jaaromzet).


Het is dus van groot belang aan de regels van de AVG te voldoen.

Eerste boete door AP opgelegd

De eerste boete is door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) opgelegd. Het Haga ziekenhuis heeft een boete van EUR 460.000 gekregen vanwege de slechte interne beveiliging van patiëntendossiers. 


Deze boete lijkt nog mee te vallen. De AP kan immers miljoenen boetes opleggen.

Advocaat boetes privacy

Indien u uw organisaties AVG-proof wenst te maken of u zich geconfronteerd ziet met boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens, neem dan vrijblijvend contact op met advocaat boetes privacy, Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl)