Waar moet een beslagrekest aan voldoen?

Met een beslagrekest wordt verlof aan de rechtbank gevraagd om beslag te leggen. Tegenwoordig behoort beslagrekest digitaal indienen tot de mogelijkheden. Alleen advocaten kunnen dergelijke verzoekschriften indienen. Om te voorkomen dat de verzoeker nul op het rekest krijgt (dat wil zeggen: dat het verzoek wordt geweigerd), is het goed om te weten waar dat verzoekschrift aan moet voldoen. Waar moet een beslagrekest aan voldoen?

Beslagsyllabus voor leggen beslag

In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering staan de vereisten voor het verzoekschrift. Rechtbank maken gebruik van de Beslagsyllabus, waarin nader wordt uitgelegd en toegelicht aan welke eisen het verzoekschrift moet voldoen. In dit blog – beslag leggen in eenvoudige stappen  – leg ik dit nog nader uit.

De eisen hangen af van het soort beslag waarvoor verlof wordt gevraagd. Zo kan het zijn dat een aansprakelijkstelling of een ingebrekestelling een vereiste is. In sommige gevallen is dat overigens niet vereist, bijvoorbeeld in de situatie dat er sprake is van fraude.

Waar moet een beslagrekest aan voldoen?

Een verzoekschrift begint met de partijnamen. Over het algemeen wordt vervolgens een inleiding gegeven en toegelicht welke vorderingen de verzoeker zou hebben, op welke rechtsgrond die vordering is gestoeld en welke onderbouwing daarvoor is. Het is dat kader van belang op te merken dat rechtbank strenger zijn geworden. Dikwijls wordt bij onduidelijkheden contact gezocht met de advocaat.

Het is van cruciaal belang de vordering dus goed te onderbouwen en toe te lichten op basis van welke feiten de verzoeker welke schade heeft geleden.

Beslagrekest: samenwerken tot het beste resultaat

Als u beslag wilt leggen, dan is het zaak dat er goed wordt samengewerkt met de advocaat. De feiten moeten duidelijk zijn, het bewijsmateriaal moet voor handen zijn en worden overlegd aan de rechtbank. Ook zal er een onderbouwing van de schade gegeven moeten worden.

Vragen over een beslagrekest? Neemt u contact opnemen met Jasper Hagers, advocaat beslagleggen.