Hoger beroep

Hoger beroep tegen een vonnis van de rechtbank

Mocht u het niet eens zijn met een vonnis van de rechtbank, dan kunt u vrijwel altijd in hoger beroep bij het gerechtshof. Hiervoor is bijstand van een advocaat vereist. U kunt niet in hoger beroep gaan in zaken betreffend vordering met een beloop tot 1750 euro. In hoger beroep kan een zaak volledig feitelijk en juridisch aan een heroverweging worden onderworpen. 

Hoe ga je in hoger beroep?

De procedure verloopt voornamelijk schriftelijk. Hoger beroep wordt ingesteld door middel van een dagvaarding. Dat wordt ook wel een appeldagvaarding genoemd. Aan de hand hiervan beoordeelt het hof of het zin heeft om direct een zitting te plannen om te proberen tot een schikking te komen. Lukt dit niet, dan moeten vervolgens de gronden voor het beroep worden aangegeven in een schriftelijk stuk, de memorie van grieven. Hierop kan de advocaat van de wederpartij reageren met een memorie van antwoord. 

Termijn

De termijn om in hoger beroep te gaan is verschillend. In bodemprocedure is de termijn drie maanden, maar opgelet: als het gaat om een kort geding is de termijn maar vier weken. Als de wederpartij tijdig in hoger beroep gaat, kan de andere partij in reactie daarop ook later nog incidenteel appel instellen. 

Uitspraak van het gerechtshof: arrest

De uitspraak van een gerechtshof heet een arrest. In de praktijk kan het wachten op de uitspraak van het het hof wel zes maanden of langer duren. In dit arrest zal het hof bepalen of de eerdere uitspraak van de rechtbank een juiste beslissing was. Als dit niet het geval is, zal het hof zelf een nieuwe beslissing nemen over de zaak.

Cassatie

Na het hoger beroep bestaat er nog een mogelijkheid om tot drie maanden na het arrest van het hof  cassatie in te stellen bij de Hoge Raad. In het overgrote deel van de zaken leggen partijen zich neer bij een uitspraak van het gerechtshof. De reden hiervoor is dat cassatie een zeer complexe, dure en tijdrovende procedure is.  De gronden waarop cassatie kan worden ingesteld zijn dan ook zeer beperkt. Cassatie kan namelijk slechts worden ingesteld als de voorgaande rechters het recht niet op een juiste manier hebben toegepast.

Advocaat Amsterdam

Wilt u advies of heeft u vragen over het hoger beroep? Neem dan vrijblijvend contact op met onze advocaat procesrecht in Amsterdam, Jasper Hagers (jasper@fennekadvocaten.nl) of Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl)