Wat zijn ongebruikelijke transacties?

Wat zijn ongebruikelijke transacties?

Steeds vaker krijg ik vragen over ongebruikelijke transacties. Onder meer banken zijn verplicht onderzoek te doen en hebben een meldplicht bij FIU. Veel partijen krijgen vragen over transacties van hun bank, vaak in combinatie met crypto, waarbij de vragen soms (erg) ver gaan om zodoende de herkomst van het geld te achterhalen. De gevolgen kunnen verstrekkend zijn: de bank kan verplicht zijn om een melding te doen en zelfs om de relatie te beëindigen. Wat zijn ongebruikelijke transacties?

Indicator voor ongebruikelijke transacties

De wettelijke grondslag is te vinden in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De belangrijkste verplichting in de Wwft zijn het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht. Het cliëntenonderzoek is breder dan alleen de identificatie. Er kan een meldplicht bestaan, waarvoor indicatoren worden gebruikt. De subjectieve of objectieve indicator. De subjectieve indicator houdt in dat de transactie op zichzelf aanleiding geeft om te veronderstellen dat de transactie verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. Er is dan sprake van een verhoogd risico, bijvoorbeeld omdat de transactie met bepaalde personen of landen verhoogd risico’s met zich meebrengen. Op de website van FIU-Nederland vindt u meer informatie aan over risicolanden

Objectieve indicatoren zien op bepaalde drempelbedragen, bijvoorbeeld € 10.000,– in contanten.

Voorbeelden van ongebruikelijke transacties 

Transacties met crypto hebben veelal de belangstelling van banken, omdat er nu eenmaal zeer beperkt toezicht bestaat op crypto. Ook contanten zijn vaak aanleiding voor vragen, vooral als de bedragen omvangrijk zijn (dat zijn dan ook objectieve indicatoren). Maar er zijn ook vele andere voorbeelden, bijvoorbeeld verdachte schenkingen, bedragen afkomstig van risicolanden, strafrechtelijk beslag, vreemde omschrijving bij de betalingen, et cetera.

Onderzoek naar ongebruikelijke transacties

Banken zijn dus verplicht onderzoek te doen naar ongebruikelijk transacties en daar ook melding van te doen. Dat past ook bij de poortwachtersfunctie die banken hebben gekregen. In privé of zakelijk (als ondernemer) kan u daarmee te maken krijgen. Het is dan van groot belang de vragen goed te bestuderen en specialistische hulp te vragen. Ik heb als advocaat ongebruikelijke transacties veel ervaring met de bijstand bij dergelijke onderzoeken. Vragen? Ik sta voor u klaar.