FIU advocaten

FIU – Financial Intelligence Unit: advocaat legt uit 

De FIU Nederland is op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) de aangewezen organisatie waar ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld.  De FIU Nederland probeert ongebruikelijke transacties bloot te leggen, die verbonden zijn aan witwassen of andere misdrijven. FIU Nederland sturen verdachte transacties door aan andere handhavings- en opsporingsdiensten. 

Melding bij FIU van ongebruikelijke transactie: hoe gaat dat?

Een melding kan digitaal worden verricht, via het portaal van FIU Nederland. Let wel: het opzettelijk niet melden (meldverzuim), is op zichzelf een economisch delict. Het is de reden waarom veel meldgroepen bij twijfel melden.

Veel dienstverleners vallen onder het bereik van de Wwft, waaronder (maar zeker niet beperkt tot) accountants, adviseurs, belastingadviseurs, banken, notarissen, taxateurs, makelaars, trustkantoren, et cetera. Er bestaat een geheimhoudingsplicht ter zake de melding én voorts bestaat er een opleidingsplicht: uw medewerkers moeten voldoende kennis hebben van de Wwft.

Wanneer is er sprake van ongebruikelijke transactie? 

Dat is afhankelijk van zogenaamde meldindicatoren en dat is weer afhankelijk van de dienstverlener / de meldergroep. Er zijn subjectieve indicatoren en objectieve indicatoren. De bekendste objectieve indicator is de contante transactie van EUR 10.000,–. Als de transactie aan één of meer indicatoren voldoet, dan geldt een meldplicht. Er moet ook gemeld worden als er (alleen) sprake is van een voorgenomen transactie. 

Hoe zit dat met de zwarte lijst of hoger risico op witwassen?

Er is een lijst van risicolanden, ook wel de ‘zwarte lijst’. De Financial Action Task Force (FIU) stelt drie keer per jaar een lijst op met landen die onvoldoende voldoen aan verplichtingen. Er is ook een lijst met staten die een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme hebben , zoals aangewezen door de Europese Commissie. 

Melden of niet? Advocaat over meldplicht

De Wwft is uitvoerig en niet altijd eenvoudig te doorgronden. De consequenties van de Wwft zijn verstrekkend. Zo kan er sprake zijn van een verbod om een zakelijke relatie aan te gaan. Voorts is er sprake van een meldplicht, een geheimhoudingsplicht daarover én vergaande interne verplichtingen aangaande cliëntenonderzoek en het monitoren van ongebruikelijke transacties. De boetes die opgelegd kunnen worden zijn niet mals. Hebt u vragen over de meldplicht of over de Wwft, aarzel dan niet contact op te nemen met advocaat financieel recht, Jasper Hagers (jasper@fennekadvocaten.nl).

Navigatie

Rechtsonderwerpen