Opzegging bankrelatie coffeeshop in kort geding 

Opzegging  bankrelatie coffeeshop in kort geding

Een coffeeshop stapte naar de kort geding rechter nadat de bank de bankrelatie had beëindigd. De belangrijkste reden voor de betreffende bank (Rabobank) was dat de coffeeshophouder onvoldoende medewerking verleende aan het cliëntenonderzoek (wwft). De rechtbank Amsterdam heeft in kort geding uitspraak gedaan in het voordeel van Rabobank. De opzegging  bankrelatie coffeeshop in kort geding werd terecht bevonden.

Opzegging vanwege contant geld

Waar ging het in dit kort geding  over? Het ging om twee coffeeshops die in 2018 en 2019 waren gesloten om geweldsincidenten. Het gaat om coffeeshops The Game in Delft en The Future in Delft. In die roerige tijden werd een hoog bedrag aan contanten door de coffeeshops, via privérekening en vervolgens naar de zakelijke rekening van Rabobank gestort.

Rabobank stelde daar vragen over, ook omdat het contant geld vooral in coupures van € 500,– was verricht. De accountant van de coffeeshops heeft een verklaring gegeven voor de contante bedragen en mailde (onder meer):

“(…)

Op de rekeningen zijn bijschrijvingen geweest inzake de verkoop van twee auto’s, alsmede de ontvangst van enkele geldleningen.

(…)

De contante stortingen komen vanuit contant spaargeld van de heer [eiser 1] en de verkoop van sieraden, horloges, de aanbetaling op één van de twee auto’s en de verkoop van meubilair en apparatuur (…). Het is zeer goed mogelijk dat er briefjes van € 500 aanwezig waren in de stortingen. Immers spaarde de heer [eiser 1] al ca. 15-20 jaar.

(…)”.

Verklaring van accountant over contante bedragen coffeeshop

De verklaring van de accountant was voor Rabobank niet voldoende. Rabobank vroeg om documentatie aangaande de contante stortingen, maar kreeg niet meer. Rabobank besloot vervolgens de bankrelatie op te zeggen. De opzegging bankrelatie coffeeshop in kort geding werd voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam.

Kort geding over opzegging coffeeshop relatie

Rabobank verweerde zich en gaf aan dat zij het cliëntenonderzoek op grond van art. 5 lid 3 Wwft niet kon voltooien. Op die manier loopt de bank een te groot risico, niet alleen een risico op integriteits-en reputatieschade, maar ook mogelijke betrokkenheid bij schuldwitwassen.

De coffeeshops voerde aan dat het contante geld zou afkomstig zijn van de verkoop van een Range rover, een rolex, sieraden en van het mijnen van bitcoins. Ook zou er contant geld zijn ontvangen door de verhuur van een appartement op Ibiza. De coffeeshops hebben gehandeld in een noodsituatie: er was door de tijdelijke sluiting van de coffeeshops snel geld nodig.

Wat vindt de kort geding rechter?

De rechter vindt de verklaringen niet voldoende. Hoewel Rabobank dat herhaald heeft gevraagd, ontbreekt iedere documentatie, terwijl daar – gegeven de verklaringen wel alle aanleiding voor was.  Zo overweegt de rechtbank:

“4.8. Op voornoemde onderdelen hebben eisers niet aangetoond van wie zij de gelden uit verkoop en onderverhuur hebben ontvangen en wat de herkomst van die gelden is. Dat is wel nodig om het risico op witwassen uit te sluiten. Dat eisers dat niet kunnen aantonen door de wijze waarop zij de transacties hebben uitgevoerd (bijvoorbeeld het verkopen van de Range Rover via marktplaats.nl) en omdat de kopers anoniem willen blijven, komt voor hun eigen risico, maar is ook weinig vertrouwenwekkend.

4.9. Daar komt nog bij dat, in tegenstelling tot wat eisers betogen, niet kan worden gezegd dat slechts nog op onderschikte onderdelen informatie ontbreekt. Alle hiervoor besproken transacties roepen serieuze vragen op. In dit verband is nog van belang dat Rabobank ter onderbouwing van haar opzegging een niet limitatieve opsomming van ontbrekende informatie heeft gegeven en er dus voor Rabobank kennelijk nog meer onduidelijkheden bestaan dan hier zijn besproken. Het had op de weg van eisers gelegen om met stukken onderbouwd alle onduidelijkheden bij Rabobank weg te nemen, maar zij zijn daar niet in geslaagd. Rabobank heeft eisers daarvoor wel ruimschoots de tijd gegeven.”

Vragen over dit blog? Aarzel dan niet advocaat Jasper Hagers te benaderen.

opzegging bankrelatie coffeeshop in kort geding