Bouwrecht

Het bouwrecht is een breed rechtsgebied dat in het algemeen ziet op de juridische aspecten bij het (ver)bouwen van een bouwwerk. Dit heeft grotendeels betrekking op afspraken die tussen partijen worden gemaakt, bijvoorbeeld tussen opdrachtgever en aannemer, opdrachtgever en architect of adviseur.


Aannemingsovereenkomst

De aannemingsovereenkomst wordt allereerst geregeld in de wet (titel 12 van boek 7 BW). Er is sprake van ‘aanneming van werk’, of een ‘aannemingsovereenkomst’, in het geval van een overeenkomst waarin de aannemer zich tegenover de opdrachtgever verplicht om een werk te realiseren en op te leveren tegen betaling van een overeengekomen prijs. De wet regelt de overeenkomst tot aanneming van werk beperkt.


De rechten en plichten tussen partijen worden voornamelijk bepaald door de aannemingsovereenkomst, eventueel het bestek en de toepasselijke algemene voorwaarden. Vaak spreken partijen af dat op de aannemingsovereenkomst standaard bouwvoorwaarden van toepassing zijn (zoals de UAV 2012 of AVA 2013).


Advocaat vastgoedrecht

Heeft u advies nodig bij het opstellen van een overeenkomst of een geschil naar aanleiding van een verbouwing? Neem dan vrijblijvend contact met advocaat vastgoedrecht  Shyra Mijdam (shyra@fennekadvocaten.nl).