Vereniging van Eigenaars (VvE)

Hoe ontstaat een Vereniging van Eigenaars (VvE)?

Een appartementsrecht brengt automatisch het lidmaatschap van de Vereniging van Eigenaars (VvE) met zich mee. De VvE besluiten kan nemen en bijvoorbeeld overeenkomsten met derden aangaan. De VvE moet worden ingeschreven in de Kamer van Koophandel.


Splitsing appartementsrechten

Een gebouw met toebehoren of perceel kan worden gesplitst in appartementsrechten. Voor splitsing in appartementsrechten is een notariële akte vereist die moet worden ingeschreven in de openbare registers. Onder de splitsingsstukken vallen de splitsingsakte en de daaraan gehechte tekening (de splitsingstekening). Op de splitsingstekening geeft de grenzen aan van de gedeelten van het gebouw en de grond, die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt en waarvan volgens de splitsingsakte het uitsluitend gebruik in een appartementsrecht zal zijn begrepen. Een eigenaar van een appartementsrecht heeft een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn betrokken en een exclusief gebruiksrecht van de bij het appartementsrecht behorende privégedeelten. Naast de splitsingsakte en de splitsingstekening is er een splitsingsreglement. In sommige gevallen wordt er in de splitsingsakte verwezen naar een modelreglement en in andere gevallen is het reglement opgenomen in de splitsingsakte. Het splitsingsreglement regelt de rechten en plichten van de gezamenlijke appartementseigenaren. Hierin zijn onder andere bepalingen opgenomen over de kostenverdeling van onderhoud of over de ruimtes van het gebouw met gezamenlijk gebruik.


Advocaat VvE Amsterdam

Regelmatig ontstaan geschillen binnen de VvE. Fennek Advocaten in Amsterdam heeft veel ervaring met procedures over VvE geschillen. Zo kan de VvE bijvoorbeeld een besluit hebben genomen waar u het als VvE-lid niet mee eens bent of is er discussie ontstaan als gevolg van onduidelijkheden in de splitsingsstukken. Herkent u zich hierin? Wij helpen u graag. U kunt vrijblijvend contact opnemen met vastgoed advocaat Amsterdam Shyra Mijdam (shyra@fennekadvocaten.nl)