Kwalitatieve verplichtingen

Een overeengekomen kwalitatieve verplichting

Het komt voor dat partijen bij een koopovereenkomst de bedoeling hebben om afspraken ook te laten gelden voor de rechtsopvolgers. Dit kunnen partijen onder andere bereiken door een kwalitatieve verplichting overeen te komen. Deze verplichting wordt ingeschreven in de notariële akte. Deze akte moet worden ingeschreven in de openbare registers. Gevolg daarvan is dat de verplichting bij verkoop van het onroerend goed met het eigendomsrecht mee zal gaan naar de volgende eigenaar.


Naast een kwalitatieve verplichting, kunnen partijen ook een erfdienstbaarheid vestigen of een kettingbeding overeen komen. Het verschil tussen een kwalitatieve verplichting en een erfdienstbaarheid is dat een kwalitatieve verplichting niet afhankelijk is van een heersend erf. Daarnaast kan een deze verplichting ook zien op een rechtshandeling in plaats van alleen feitelijke handelingen, zoals bijvoorbeeld de verplichting om na te laten de voorgaande eigenaar aan te spreken wegens schade als gevolg van bodemvervuiling. Een ander verschil is dat een kwalitatieve verplichting worden overeengekomen ten aanzien van registergoederen. Onder registergoederen vallen ook teboekgestelde schepen en luchtvaartuigen.


Vaak is aan overtreding van de verplichting een boetebeding gekoppeld. Bent u een kwalitatieve verplichting, een erfdienstbaarheid of een kettingbeding tegengekomen in een overeenkomst en wenst u zich hierover te adviseren? Of is er sprake van een overtreding van een van deze verplichtingen? U kunt vrijblijvend contact opnemen met advocaat vastgoedrecht Shyra Mijdam (shyra@fennekadvocaten.nl).