Koop en verkoop van onroerend goed

Koopovereenkomst

De koop en verkoop van vastgoed wordt door partijen vastgelegd in een koopovereenkomst. Vaak worden hiervoor standaard overeenkomsten gebruikt. Naast de contractuele bepalingen gelden er wettelijke regels. Voor de levering van onroerend goed is vervolgens een notariële akte vereist.


In een koopcontract worden ook de bijzonderheden die zich bij de koop voordoen neergelegd, zoals het bestaan van een erfdienstbaarheid. Niet zelden verschillen partijen achteraf van mening over de uitleg van een contractsbepaling. Bij de uitleg van de overeenkomst zal niet enkel gekeken worden naar de taalkundige betekenis van de tekst, maar ook naar wat partijen over en weer hebben verklaard en wat zij redelijkerwijs uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben mogen afleiden. De bepalingen in de koopovereenkomst spelen bij de vaststelling van de bedoeling van partijen een rol (denk bijvoorbeeld aan een “as is where is bepaling”). Het is daarom erg belangrijk om u vooraf goed te laten adviseren over de inhoud en consequenties van een koopovereenkomst.


Advocaat vastgoedrecht

Heeft u hulp nodig bij het sluiten van een koopovereenkomst of heeft u een geschil naar aanleiding van een gesloten koopovereenkomst, neem dan vrijblijvend contact met advocaat vastgoedrecht Amsterdam, Shyra Mijdam (shyra@fennekadvocaten.nl).