Wat is een kettingbeding?

Een kettingbeding is een tussen partijen overeengekomen verplichting ten aanzien van een onroerende zaak die steeds opnieuw moet worden opgelegd aan de opvolgende eigenaar. Dit beding wordt regelmatig opgenomen in notariële akten tot levering van (vakantie)woningen of andere onroerende zaken. Een kettingbeding kan voor elke soort verplichting worden overeengekomen, ook voor verplichtingen die een ‘doen’ inhouden. In tegenstelling tot een kwalitatieve verplichting en een erfdienstbaarheid heeft geldt een kettingbeding niet van rechtswege voor verkrijgers van de zaak. Aan het kettingbeding wordt vrijwel altijd een boetebeding gekoppeld, waardoor de partij die de het beding niet doorgeeft en daarmee de ketting doorbreekt een boete verschuldigd is. Een voorbeeld van een kettingbeding is het geval dat een koper van een perceel aan de verkoper toezegt de grond niet te zullen bebouwen en dezelfde verplichting telkens zal worden opgelegd aan opvolgende kopers, een en ander op straffe van een boete.


Uitleg kettingbeding

Voor de uitleg van een kettingbeding tussen partijen die in de overeenkomst is opgenomen komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen van hun overeenkomst mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, waarbij alle omstandigheden van het geval van belang zijn (de Haviltex-maatstaf). Bij de uitleg van een kettingbeding in de verhouding met derden wordt een geobjectiveerde partijbedoeling als maatstaf gehanteerd.


Heeft u hulp nodig met betrekking tot dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contract op advocaat vastgoedrecht Shyra Mijdam (shyra@fennekadvocaten.nl)