Advocaat Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn over het algemeen ‘kleine lettertjes’ die van toepassing worden verklaard op overeenkomsten. In algemene voorwaarden staan dan ook vaak aansprakelijkheidsbeperkingen, renteverplichtingen, garanties etc. Algemene voorwaarden worden veel door leveranciers van diensten en goederen gehanteerd. 

Het belang van algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden worden meestal niet gelezen. Ze zijn echter wel snel van toepassing op de overeenkomst en dus de rechtsverhouding tussen partijen. Algemene voorwaarden bevatten vaak beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid en zijn daarom van groot belang. Als een leverancier een gebrekkig product levert ten gevolge waarvan de inkoper schade lijdt, dan kan de inkoper zomaar geconfronteerd worden met algemene voorwaarden waarin de aansprakelijkheid van de leverancier voor 80% uitgesloten is. 

Het belang van het hebben van goede algemene voorwaarden en het begrijpen van de consequenties van toepasselijkheid van algemene voorwaarden is derhalve groot.

Algemene voorwaarden in de wet

De wet geeft niet alleen regels voor de inhoud van de algemene voorwaarden, maar ook voor de wijze waarop de ene partij de andere partij moet informeren over het bestaan en de inhoud van die voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn heel snel en eenvoudig van toepassing op een overeenkomst. 

Algemene voorwaarden ter hand stellen

Een bedrijf dient zijn klant een redelijke mogelijkheid te bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Dit geldt bij consumenten in versterkte mate. Uitgangspunt is dat de algemene voorwaarden bij het sluiten van een overeenkomst daadwerkelijk ter hand moeten worden gesteld. Als dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dan dient in ieder geval een verwijzing te worden opgenomen naar een vindplaats bij het handelsregister of de griffie van de rechtbank, waar men algemene voorwaarden kan deponeren. Wanneer algemene voorwaarden niet op de juiste manier ter hand zijn gesteld, kunnen ze worden vernietigd en zijn ze dus niet van toepassing op de rechtsverhouding. 

Beoordelen en opstellen algemene voorwaarden door een advocaat

Bij transacties adviseren wij de algemene voorwaarden door een advocaat te laten beoordelen of te laten opstellen. De consequenties van toepasselijkheid van algemene voorwaarden zijn namelijk voor zowel de leverancier als de inkoper/afnemer groot. Advocaat contractenrecht Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl), van Fennek is deskundig op het gebied van algemene voorwaarden. Neem voor vragen over het beoordelen of opstellen van algemene voorwaarden derhalve contact op.