Advocaat geheimhoudingsovereenkomst

Advocaat gespecialiseerd in geheimhoudingsovereenkomst

 Geheimhoudingsovereenkomsten 

Geheimhoudingsovereenkomsten zijn niet wettelijk verankerd. Dat betekent dat partijen in beginsel contractsvrijheid hebben. In een geheimhoudingsovereenkomst (in het Engels een ‘non disclosure agreement’ (NDA) genoemd) worden voorwaarden vastgelegd over vertrouwelijke informatie. Bij overnames, maar ook bij innovatieve projecten, kan een geheimhoudingsovereenkomst van groot belang zijn. Partijen krijgen namelijk inzicht in bedrijfsinformatie en vertrouwelijke informatie en mogen die informatie niet openbaren. In de overeenkomst wordt bepaald welke informatie wel en welke informatie niet onder de geheimhoudingsverplichting valt. De advocaten van Fennek advocaten stellen met grote regelmaat geheimhoudingsovereenkomsten en geheimhoudingsverklaringen op. 

Boete bij schending

De key van deze overeenkomst is dat vertrouwelijke informatie geheim moet blijven. Zonder consequenties te verbinden aan schending van de geheimhouding, heeft een geheimhoudingsverklaring weinig nut. Een boete bij schending van geheimhouding, kan ervoor zorgen dat partijen zich aan de afspraken, en dus de geheimhouding, houden. Wordt de geheimhoudingsovereenkomst toch overtreden, dan kan direct (zonder in gebreke te stellen), de boete worden opgeëist.

Nakoming en ontbinding 

Op grond van de wet kan nakoming van de geheimhoudingsovereenkomst worden gevorderd. Dat is zinvol wanneer er vrees bestaat dat deze wordt geschonden of wederom wordt geschonden en nog steeds belang wordt gehecht aan voortzetting en nakoming van de overeenkomst. Bij de voorzieningenrechter kan dit in kort geding worden gevorderd (eventueel onder verbeurte van dwangsommen).

De geheimhoudingsovereenkomst, of de onderliggende overeenkomst waarin het geheimhoudingsbeding staat, kan eventueel ook worden ontbonden. In dat geval zijn partijen bevrijd van hun verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Schadevergoeding als gevolg van schending van de overeenkomst kan eveneens worden gevorderd.

Advocaat opstellen geheimhoudingsovereenkomsten

Advocaat contractenrecht Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl),  heeft ruime ervaring in het opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst en het procederen daarover. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.