Advocaten duurovereenkomst

Beëindigen van een duurovereenkomst – advocaat adviseert

Een duurovereenkomst is een overeenkomst zoals een distributie-en franchiseovereenkomst. In de wet is niets geregeld omtrent de beëindiging daarvan. Partijen hebben in overeenkomsten vaak niets bepaald over de opzegging van de overeenkomst. Is het dan wel mogelijk om de overeenkomst te beëindigen?

Wat is een duurovereenkomst?

Een duurovereenkomst kenmerkt zich door de lange handelsrelatie die partijen met elkaar aangaan. Een duurovereenkomst kan worden gesloten voor bepaalde tijd en voor onbepaalde tijd. Overeenkomsten voor bepaalde tijd eindigen in principe bij het einde van de laatste datum. Daarnaast kunnen duurovereenkomsten worden gesloten voor een bepaalde tijd. Bij een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd en zonder opzegregeling is dat anders. Een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan in beginsel worden beëindigd. Wel is van belang dat naarmate het belang van de opgezegde partij bij het voortduren van de overeenkomst groter is, de opzeggende partij daar geacht wordt rekening mee te houden. 

Schadevergoeding bij opzegging duurovereenkomst

Een opzeggende partij dient in bepaalde omstandigheden schadevergoeding aan te bieden. Deze omstandigheden kunnen gelegen zijn in onder meer:

  • Exclusiviteit distributeur;
  • In acht genomen opzegtermijn;
  • Investeringen die op instructie van leverancier zijn gedaan en niet terug kunnen worden verdiend;
  • Of er een zwaarwegende grond is waaronder is opgezegd. 

Zwaarwegende grond

Hoewel opzeggen in beginsel mogelijk is (al dan niet door een opzegtermijn in acht te nemen en/of aan te bieden vergoeding), kunnen de omstandigheden eisen dat ook sprake moet zijn van een zwaarwegende grond. Dit kan het geval zijn als de opgezegde partij financiële schade lijdt, bijvoorbeeld doordat het niet mogelijk is om gedane investeringen (die op instructie van de andere partij zijn gedaan) terug te verdienen.

Zwaarwegende gronden voor de opzeggende partij kunnen onder andere zijn: wanprestatie van de opgezegde partij, overmacht, gewijzigde strategie. 

Opzegtermijn van een duurovereenkomst

Bij de opzegging van een duurovereenkomst dient een redelijke opzegtermijn in acht te worden genomen. Een partij heeft bijvoorbeeld veel geïnvesteerd waardoor het onredelijk is geen enkele termijn bij opzegging in acht te nemen. De duur van de overeenkomst speelt bij de bepaling van de opzegtermijn een rol. Vaak speelt de afhankelijkheidsrelatie van de opgezegde partij een grote rol. Een opzegtermijn geeft de andere partij zo de tijd om een nieuwe inkomstenbron te zoeken. 

Aanbod tot schadevergoeding

Het betalen van een schadevergoeding gebeurt meestal indien de overeenkomst wel op een geldige manier is opgezegd, maar bijvoorbeeld de opzegtermijn onvoldoende de belangen van de opgezegde partij compenseert. Door de wederzijdse belangen bij een lange handelsrelatie komt het haast nooit voor dat uiteindelijk de opzegtermijn wordt verlengd. De relatie is door de opzegging alleen al, meestal verstoord. 

Advocaat voor beëindiging duurovereenkomsten 

Heeft u vragen over het aangaan van een nieuwe duurovereenkomst of wenst u een gesloten duurovereenkomst te beëindigen, neem dan vrijblijvend contact op met Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl)