Advocaten franchiseovereenkomsten

Juridische hulp bij franchiseovereenkomsten

Franchiseovereenkomsten

Franchiseovereenkomsten zijn niet in de wet geregeld. De franchiseovereenkomst is een overeenkomst waarbij de franchisegever een franchisenemer toestemming verleent diens merken, namen en concepten te gebruiken. Hierdoor mag de franchisenemer een filiaal exploiteren met gebruikmaking van het concept, logo, naam et cetera van de franchisegever. De franchisenemer betaalt meestal een vergoeding of percentage van de omzet aan de franchisegever.

Onderwerpen van de franchiseovereenkomst

Nu de franchiseovereenkomst een niet bij wet geregelde overeenkomst is, is het van belang de onderwerpen en afspraken duidelijk vast te leggen. Uit jurisprudentie volgt dat de franchisegever de verplichting heeft zich in te spannen de franchisenemer te ondersteunen de formule te exploiteren. 

Onderwerpen die in franchiseovereenkomst aan bod dienen te komen zijn:

 • omschrijving van de te exploiteren formule;
 • duur van de overeenkomst, opzegtermijnen en gronden voor verlenging van de overeenkomst;
 • de verplichtingen die franchisegever naar de franchisenemer heeft, waaronder training, opleiding, mate van informatievoorziening, et cetera;
 • gebruik van intellectuele eigendomsrechten van franchisegever;
 • de verplichtingen van de franchisenemer: betalingsverplichtingen, administratie, opgave-verplichtingen;
 • rayon waarin franchisenemer actief mag zijn;
 • rechten van de franchisegever om aanpassingen in de formule te doen;
 • geheimhoudingsbeding ten aanzien van de te gebruiken formule;
 • reclame en promotie van het merk: op welke wijze de franchisenemer en de franchisegever reclame en promotie voor het werk zullen voeren;
 • huurclausules ten aanzien van het eventueel te huren pand;
 • non-concurrentiebeding: zowel tijdens, als na afloop van de franchiseovereenkomst.

Wijze van opzegging of beëindiging van franchiseovereenkomsten

Franchiseovereenkomsten worden meestal aangegaan voor vijf jaar met een optie voor een nieuwe periode van vijf jaar. Als de franchiseovereenkomst geen afspraak bevat over de opzegtermijn, moet een redelijke termijn in acht worden genomen. Dit is onder meer afhankelijk van de duur en looptijd van de franchiseovereenkomst. Ook de algemene voorwaarden kunnen hierover bepalingen bevatten, dus het is ook van belang om acht te slaan op de algemene voorwaarden.

In de regel kan een franchiseovereenkomst worden opgezegd tegen het einde van de looptijd. In eerste instantie dient de wijze en het tijdstip van opzegging in het contract te worden geregeld. 

Advocaat voor franchiseovereenkomst

De advocaten van Fennek hebben ruime ervaring met en kennis van franchiseovereenkomsten. Zij stellen deze op, onderhandelen daarover en procederen over franchiseovereenkomsten. Bij Fennek advocaten zijn de lijnen met cliënten kort en de tarieven scherp. Indien u vragen heeft over een franchiseovereenkomst, neem dan contact op met advocaat voor franchiseovereenkomst, Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl)