Advocaten distributieovereenkomst

Wat is een distributieovereenkomst?

Distributieovereenkomsten zijn niet in de Nederlandse wet geregeld. Bij een distributieovereenkomst maken de distributeur en de leverancier afspraken over de door de distributeur te verkopen goederen in een bepaald territorium. Vaak worden daarbij ook afspraken gemaakt over:

  • De duur van de overeenkomst;
  • Exclusiviteit;
  • Prijzen van de te verkopen goederen;
  • Concurrentiebeding;
  • Wijze van beëindiging, etc.

Distributieovereenkomst opzeggen

Een distributieovereenkomst is een zogenaamde duurovereenkomst. Over de wijze van beëindiging van duurovereenkomsten schreef ik eerder een blog.

Indien in de distributieovereenkomst geen opzegregeling is vastgelegd, is de overeenkomst in beginsel opzegbaar. De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen echter met zich meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is als er een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging bestaat. Bij de opzegging dient rekening te worden gehouden met de belangen van de wederpartij. Dit is vaste rechtspraak. Een distributieovereenkomst opzeggen kan dus niet zomaar. Nu er geen wettelijke regeling bestaat ten aanzien van distributieovereenkomst dient de vraag of een opzegging in een bepaald geval het beoogde rechtsgevolg heeft gehad, beantwoord te worden aan de hand van de redelijkheid en billijkheid.

Redelijke opzegtermijn

Indien een distributieovereenkomst opzegbaar is dan dient volgens vaste rechtspraak een redelijke opzegtermijn in acht te worden genomen. Een distributeur dient namelijk tijd te hebben zich op de nieuwe situatie in te stellen. Tijdens de opzegtermijn dient de distributeur in de gelegenheid te worden gesteld om de gebruikelijke orders te plaatsen. De schade van de distributeur dient beperkt te worden en de overeenkomst dient tijdens de opzegtermijn gewoon te worden nagekomen. 

Advocaat voor distributieovereenkomst

Advocaat voor distributieovereenkomst, mr. Lisa Jie Sam Foek, heeft veel ervaring met het opstellen van een distributieovereenkomsten en het procederen daarover. Mocht u advies willen over een distributieovereenkomst of ziet u zich geconfronteerd met een geschil daarover, neem dan vrijblijvend contact op met Lisa Jie Sam Foek.