Advocaten geldleningsovereenkomst

Advocaat over overeenkomst van geldlening

Geldleningsovereenkomst 

De leenovereenkomst, in de wet ook wel de overeenkomst van geldlening genoemd, is de overeenkomst waarbij iemand zich verbindt om aan een partij een som geld te verstrekken (de uitlener) en die partij zich verbindt om een gelijke som geld terug te betalen (de lener).  In de geldleningsovereenkomst kunnen diverse zaken worden geregeld. Hierbij kan gedacht worden aan aflostermijnen, hoogte van de geldsom, rentebetalingen etc. Dat kan in termijnen, maar het is ook mogelijk om af te spreken dat op een bepaald moment het gehele bedrag dient te worden terugbetaald. Ook wenst de uitlener vaak zekerheid ten aanzien van de terug te betalen lening. Dat kan in de vorm van de vestiging van een hypotheekrecht (bij onroerend goed) of de vestiging van een pandrecht (bijvoorbeeld op vorderingen). Het is belangrijk om deze zaken duidelijk op te nemen in de geldleningsovereenkomst om eventuele conflicten te voorkomen. 

Wettelijke of contractuele rente

Bij een overeenkomst van geldlening wenst de uitlener vaak een rente (vergoeding). De wet bepaalt dat partijen de hoogte van de afgesproken rente schriftelijk moeten vastleggen. Indien partijen zo’n afspraak niet maken, bepaalt de wet dat rente verschuldigd is ter hoogte van het percentage van de wettelijke rente.

Terugvordering geldlening door advocaat

De advocaten van Fennek advocaten kunt u inschakelen bij de terugvordering van uw geldlening. Fennek advocaten heeft veel ervaring in incasso van geldvorderingen. De advocaten zullen in beginsel op een kostenefficiënte wijze buiten rechte de gelden terug eisen. Indien de wederpartij geen enkele medewerking verleent en niet vrijwillig terugbetaalt, zal de gang naar de rechter worden ingezet. 

Geldleningsovereenkomst opstellen door advocaat 

Onze advocaten van Fennek kunnen ook uw geldleningsovereenkomst opstellen. Zij hebben hier veel ervaring in en kunnen derhalve scherp offreren. Wilt u help bij het opstellen van een geldleningsovereenkomst? Neem dan vrijblijvend contact op met advocaat contractenrecht, Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl).