Advocaten vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst

Als twee of meer partijen een geschil hebben en partijen dat geschil oplossen door middel van een regeling, kan die regeling schriftelijk vastgelegd worden door middel van een vaststellingsovereenkomst. Het figuur van zo’n overeenkomst is wettelijk verankerd. 

Vaststellingsovereenkomst laten opstellen door advocaat

Partijen kunnen een vaststellingsovereenkomst aangaan ter beëindiging van een geschil. De minnelijke regeling die partijen dan hebben afgesproken, kan dan in een overeenkomst worden vastgelegd. Veel vaststellingsovereenkomsten worden gesloten na schikkingsonderhandelingen. Dat kan buiten rechte zijn, maar ook in een gerechtelijke procedure. Wanneer bijvoorbeeld een zitting plaatsvindt en ter overstaan van de rechter wordt een regeling bereikt, kan de rechter die regeling vastleggen. Ook kan het zijn dat tijdens een zitting de rechter zijn/haar gedachtes prijsgeeft waardoor partijen ongeveer weten hoe de bal ervoor ligt. Dat kan vaak aanleiding vormen om na een zitting te gaan onderhandelen en uiteindelijk een minnelijke regeling te bereiken. Een regeling kan tijd en verdere juridische kosten besparen. 

Schenden van de overeenkomst 

Een partij kan tekortschieten in de afspraken die in de vaststellingsovereenkomst zijn vastgelegd. De andere contractspartij is dan in principe bevoegd om de overeenkomst te ontbinden. De vaststellingsovereenkomst kan in zijn geheel of gedeeltelijk worden ontbonden. Het kan voorkomen dat een contractspartij meer belang heeft bij nakoming van de afspraken zoals neergelegd in de overeenkomst. Dan kan de contractspartij naar de rechter om nakoming van de overeenkomst te vorderen.

Advocaat voor vaststellingsovereenkomsten

De advocaten van Fennek hebben jarenlange ervaring met het opstellen en controleren van vaststellingsovereenkomsten en het procederen over vaststellingsovereenkomsten. De advocaten van Fennek hebben hart voor de klant en de lijnen zijn kort. Indien u op zoek bent naar een advocaat voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst of wanneer u een geschil daarover heeft, kunt u contact opnemen met mr. Lisa Jie Sam Foek van Fennek Advocaten.